A Magyar Közlönyben megjelent határozat ismerteti azt az esetet, amely miatt a határozat megszületett. Egy törvényes örökössel nem rendelkező személy 2012-ben végrendeletet írt, amelyben a kárpótlási jegyen vett földjeit arra hagyja, aki segített neki a kárpótlásnál és a megszerzett földek művelésénél is.

Az örökhagyó 2015-ben elhunyt, de 2014-ben hatályba lépett a földforgalmi törvény, amely a végrendeleti termőföld öröklést csak annak engedi meg, aki vásárolhat is termőföldet. A vásárláshoz vagy hároméves földműves előélet, vagy pedig mezőgazdasági szakképesítés szükséges. Aki egyikkel sem rendelkezik, annak legfeljebb 1 hektár termőföld lehet a tulajdonában. Mindez nem vonatkozik a törvényes örökösre (a rokonra).

QP | Quality Placement

A végrendelet érvényes, csak az örökség termőföld

A szóban forgó végrendeletet felbontó közjegyző megállapította, hogy az érvényes, de mivel termőföld szerepelt benne, el kellett küldenie a kormányhivatalhoz. Az megállapította, hogy az örökös mezőgazdasági technikumot végzett, ott két évet tanult mezőgazdasági ismeretet és mezőgazdasági üzemek tervezésére jogosult.

A baj csak az volt, hogy ez a képesítés nem szerepel a törvény végrehajtási rendeletének a listáján, vagyis e szerint az örökösnek nincs mezőgazdasági képesítése. Földet ugyan sok éve művel, de családi keretek között és van már több mint 4 hektár földje. Az örökölt földet tehát nem veheti át.

A közjegyző ezek után az államnak adta tovább a földet, hiszen örökös hiányában a vagyon az államra szál. Az állam viszont ezért nem fizetett semmit az örökösnek.

Az Alkotmánybíróság elé került az ügy

Az ügy végül az Alkotmánybíróság elé került, amely felettébb hosszú, sok jogi elvet és -szabályt felhozó - és érdekes - fejtegetésekbe kezdett. Ezekből most csak egyet emelünk ki: méhész képzettséggel lehet gyümölcsöt termelni vagy akár tehenészetet is fenntartani, és egy 400 ezer forintba kerülő tanfolyamon pár hét alatt olyan képzettséget lehet szerezni, amellyel akár ezer hektár föld is vásárolható.

Az Ab által a hosszas fejtegetések után meghozott határozatában végül előírta a törvényhozóknak, hogy ez év végéig rendezzék a végrendeleti öröklés folytán az állam tulajdonába került föld miatt, az örökös kártalanítását, mert a jelenlegi állapot alkotmányellenes.

Idézzük:

A törvényhozásra tartozik, hogy az érintett végintézkedések kedvezményezettjei számára az alaptörvény-ellenes mulasztás feloldását milyen módon biztosítja. A mulasztás kiküszöböléséhez mindössze annyi szükséges, hogy végső soron a végrendeleti örökös az állammal szemben vagyoni megváltáshoz jusson. A megváltás biztosítása nem zárja ki, hogy a törvényhozó lehetővé tegye az örökség megszerzését a végrendelet szerint. Ennek többféle módja lehet: biztosítható megfelelő idő a végrendeleti örökös tulajdonszerzése akadályának elhárítására, ha azt a törvényi szabályozás egyébként nem zárja ki (végzettség megszerzésére, tulajdon-maximum kiküszöbölésére), lehetővé tehető akár az is, hogy - ha van ilyen - a törvényes örökös szándéka szerint váltsa magához a termőföldet. Alaptörvénnyel összhangban álló megoldás lehet az is, ha az állam a termőföldet az attól eleső kedvezményezettől magához váltja. A jelenlegi szabályozási környezet mindössze azt követeli meg, hogy a végrendeleti örökös a tulajdonszerzés akadálya miatt az állammal szemben ne maradjon megváltás nélkül.