A jogszabályi felhatalmazás szerint az ÁSZ azokat az alapítványokat, közalapítványokat ellenőrizheti, amelyek az államháztartásból nyújtott támogatásban, vagy az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyonban részesültek.

Az ÁSZ hat alapítvány - a Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA), a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC), a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADMA), a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (PADS), valamint a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO) - 2016. évi gazdálkodását ellenőrizte.

Az ellenőrzött alapítványok az államháztartásból támogatást nem kaptak, egyéb támogatásban, adományban nem részesültek 2016-ban. A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 2016. május 6-án hatályba lépett módosítása azonban felhatalmazást biztosít az ÁSZ részére az MNB alapítványainak ellenőrzésére. Az ellenőrzést az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, a nemzetközi standardokat irányadónak tekintő ellenőrzési módszertanok, valamint az ellenőrzés belső szakmai szabályai figyelembevételével végezte az ÁSZ.

Az ellenőrzések során az ÁSZ azt értékelte, hogy az alapítványok a gazdálkodásuk során betartották-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint az ellenőrzések kiterjedtek az alapítványok működését szolgáló ellenőrzési, monitoring és nyilvántartási rendszerek szabályszerűségének értékelésére is.

Jelentős összegű hiba - vajon mi lehet az?

Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött alapítványok gazdálkodásuk szervezeti kereteit a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították ki, a gazdálkodásukra vonatkozó belső szabályozásuk megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Gazdasági társaságokban való részvételük szabályszerű volt. A beruházási-felújítási kiadásokat a Pallas Athéné alapítványok szabályszerűen számolták el, a költségek és ráfordítások elszámolása - a PADMA kivételével - megfelelt a számviteli törvény előírásainak. A Pénziránytű Alapítványnál a beruházási-felújítási kiadások, illetve a költségek, ráfordítások elszámolása nem felelt meg a számviteli törvény előírásainak.

Az alapítványi célra juttatott vagyon nyilvántartásba vétele mind a hat alapítványnál szabályszerű volt 2016-ban. Beszámolási kötelezettségüknek szabályszerűen eleget tettek, a beszámolókat leltárral alátámasztották. A PAGEO esetében 2016-ban kapott adomány nem szabályszerű elszámolása miatt az eredménykimutatás jelentős összegű hibát tartalmazott. Az alapítványok felügyelőbizottságai a beszámolók elfogadásával kapcsolatos ellenőrzési feladataikat megfelelően ellátták.

Az Állami Számvevőszék a feltárt hiányosságok alapján a PADMA, a PAGEO és a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumi elnökének fogalmazott meg egy-egy javaslatot, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Alapítványok: már korrigáltak

Az ÁSZ által a PAGEO és a PADMA alapítványoknál megállapított kisebb számviteli hiányosságokat az alapítványok az ellenőrzést követően azonnal korrigálták, a kért intézkedési tervek elkészítése folyamatban van, az ÁSZ által kért határidőre benyújtják azokat. A Pallas Athéné Alapítványok az Állami Számvevőszék javaslatainak teljes mértékű betartásával működnek - közölték az alapítványok.

Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött alapítványok gazdálkodásuk szervezeti kereteit a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították ki, a gazdálkodásukra vonatkozó belső szabályozásuk megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Gazdasági társaságokban való részvételük szabályszerű volt. Az alapítványi célra juttatott vagyon nyilvántartásba vétele mind a hat alapítványnál szabályszerű volt 2016-ban. Beszámolási kötelezettségüknek szabályszerűen eleget tettek, a beszámolókat leltárral alátámasztották.

A számvevők szerint az ellenőrzött alapítványok az államháztartásból támogatást nem kaptak, tehát adófizetői pénzt nem használtak fel, egyéb támogatásban, adományban nem részesültek. Ez is alátámasztja azt, hogy az alapítványok kizárólag a befektetéseik által megtermelt hozamot használják fel tevékenységük során. Alapításuk óta a Pallas Athéné Alapítványok a rájuk bízott vagyont 3,426 milliárd forinttal gyarapították.

A Pénziránytű Alapítvány is bejelentette, hogy az alapítványnál megállapított kisebb számviteli hiányosságokat az ellenőrzést követően azonnal kijavították. A számvevők által kért intézkedési terv készítése jelenleg folyamatban van, az alapítvány azt határidőre elküldi az ÁSZ-nak.

Kép forrása: Napi.hu