A hitelfelvételkor minden bank, hitelező szabadon állapíthatja meg, hogy a szerződéses törlesztés mit tartalmaz - írta a 24.hu-nak küldött válaszában Bokros Lajos volt pénzügyminiszter, egyetemi tanár. Így lehetséges, hogy egy darabig csak a kamatot kell fizetnie az adósnak, vagy még azt sem teljes egészében, miközben a tartozása egyre nő.

Mielőtt hitelt veszünk fel, mindenképpen érdemes áttanulmányozni az ajánlatnak azt a részét, amely a törlesztés elszámolását rögzíti - hívják fel a cikkben a figyelmet.

Azok az adósok, akik nem tudnak rendben fizetni, elmaradásaik vannak, vagy nem a teljes összeget fizetik be, azok érezhetően rosszul járnak. Ilyenkor jelentős egyéb költséget halmoznak fel (kamat, késedelmi díj, végrehajtói költség, stb.), amik ugyanakkor elsőbbséget élveznek a törlesztéskor. Így hiába fizetnek lehetőségeik szerint - az előbb a költségekre megy -, a tőketartozásuk alig és csak nagyon lassan apad. (Egyre jobban eladósodnak a magyarok - ezt a cikket olvasta már?)

Mi ennek a magyarázata?

A Ptk. 2013-ban változott, de számos korábban kötött, ám jelenleg is élő hitelszerződésre még ez a szabály érvényes. A hatályos kódex szövege ugyan kissé eltér a korábbitól, de lényegileg nem változott, azaz

amennyiben a törlesztésre befizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt - ha a hitelező eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel - elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.

Továbbra is a hitelező határozhatja meg, hogyan számolják el a pénztartozás teljesítésére befizetett összeget, ha az az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő. A magyarázat a Wolters Kluwer jogi kommentárja szerint ugyanaz: ha a kötelezett nem fizeti meg teljes tartozását, a jogosult érdekét kell védeni. A jogosult érdeke pedig azt kívánja, hogy a tőketartozás (és egyben a kamatfizetés alapja) ne csökkenjen addig, amíg a költségeket, díjakat nem rendezték.

Márpedig ha nem tud az adós fizetni, vagy csak késve törleszt, a költségek nőnek, így mind több lesz, amit még a tőketartozás előtt ki kell pengetnie - írta a 24.hu.

A pénzügyi intézmények továbbra is dönthetnének úgy, hogy eltérnek a jogszabályi előírástól. De semmi nem indokolja, hogy saját érdekükkel ellentétes szerződést kössenek.

A kép forrása: Pixabay.