Az előzetes adatok szerint minden korábbinál több, több mint 1400 szervezet töltötte ki és küldte vissza május 23-tól július 5-ig az Állami Számvevőszékhez (ÁSZ) a 2013-as, megújult integritás kérdőívet. Az elektronikus kérdőív 155 kérdésből álló, a válaszok bekerültek az ÁSZ adatfeldolgozó és térképi megjelenítő rendszerébe, a TiiiR rendszerbe. Az informatikai rendszer pedig kiszámolja a kérdőív adatai alapján az egyes szervezetek korrupciós veszélyeztetettségére és az azokkal szembeni kontrollok szintjére vonatkozó indexeket.

Fórum is indul

QP | Quality Placement

Az adatfelvételnél tapasztalt aktivitás azt mutatja, hogy a megkérdezett intézmények fontosnak tartják szervezetük korrupciós kockázatokkal szembeni ellenálló képességének erősítését, és nyitottak a korrupciós kockázatok kezelését célzó újabb módszerek bevezetésére, alkalmazására - véli Szatmári János, a projekt vezetője. Az idei felméréshez kapcsolódó új elem, hogy az ÁSZ az adatfelvételre felkért szervezeteknek együttműködési ajánlatot tett, melynek elfogadásával az adott intézmény tagja lesz az Integritást támogatók körének. Az együttműködés keretében a válaszadók felhasználói jogosultságot kapnak az ÁSZ Integritás portálon (integritas.asz.hu) kialakítandó fórumhoz, amely lehetőséget biztosít a tagoknak tapasztalataik megosztására, véleménycserére. A projekt fenntarthatóságát segíti, hogy a válaszadók döntő többsége vállalta az ÁSZ-szal való 5 éves együttműködést és a kérdőívek évenkénti kitöltését 2017-ig.

Megújul és frissül a korrupciós kockázati térkép

Idén harmadik alkalommal mérik fel a közszféra korrupciós kockázatait. A korábbi két adatfelvétel tapasztalatai alapaján a megkérdezett intézmények nyitottak a korrupciós kockázatok kezelését célzó új módszertani megközelítések elsajátítására, valamint az integritás szemlélet befogadására. A felmérés nem a korrupció meglétét, hanem a korrupciós kockázatokat, illetve a veszélyeztetettséget vizsgálja a közintézmények körében. Az Integritás projekt révén az ÁSZ a közvélemény és a közigazgatás számára a feddhetetlenségen alapuló általános gondolkodási-működési mód térnyerését támogatja, valamint a felmérés eredményeit felhasználja az ellenőrzéseket megalapozó kockázatelemzési munkájában is.

A 2011-ben indult és 2017-ig biztosan tartó felmérés eredményeként évről-évre egyre jobban láthatóvá válnak a közszféra korrupciós kockázatai és a korrupció megelőzéséhez szükséges tennivalók. Mind a 2011-es, mind a 2012-es adatfelvételnél több mint ezer kitöltött kérdőív érkezett a rendszerbe. A projekt célcsoportja a közszféra intézményeinek köre, így különösen a közbeszerzések lebonyolításában, a hatósági hatásköröket gyakorló, közpénzeket kezelő, közszolgáltatást, oktatási-nevelési tevékenységet végző, uniós támogatások lebonyolításában, felhasználásában közreműködő szervezetek. Az első két felmérés a korrupciós veszélyeztetettségre, valamint a kontrollok és a szabályozottság hiányából fakadó kockázatokra koncentrált, az idei viszont a meglévő kontrollok szintjét veszi célba.