Amikor egy képviselő módosíttatni szeretné a költségvetést, akkor elvileg - korábban ez még házszabályi rendelkezés is volt - meg kell neveznie azt is, hogy honnan kíván pénzt átcsoportosítani - hívja fel a figyelmet az intézet elemzésében.

A jövő évi költségvetési vita során a kormánypárti képviselők félszáz javaslatot nyújtottak be. Ezek három csoportba sorolhatóak abból a szempontból, hogy miből kívánják finanszírozni az extra igényeket. Egyrészt a "kevésbé bátor" képviselők nem merték megnevezni a javaslatuk ellentételezését, és így 17 milliárd forinttal növelnék a költségvetési hiányt.

A második csoportba sorolhatóak, akik szintén indoklás nélkül úgy érezték, hogy nincsen szükség a tervben meghatározott forrásra a különböző agrárhitel támogatásoknál, kkv hiteltámogatásoknál, vagy adósságszolgáltatásnál, illetve a nem kellően definiált "egyéb vegyes kiadások" soron. Emiatt összességében 9,4 milliárd forinttal csökkentették ezen kiadások nagyságát. Emellett két módosító javaslatban összesen 10,2 milliárd forinttal megemelnék az ÁFA bevételi sort, szintén ennek indokoltságát alátámasztó adatok nélkül.

A harmadik kategóriát jelentik azok a kiadási sorok, ahol a kormánypárti képviselők ugyan kellően nem indokolták meg, hogy miért gondolják jónak az ott lévő összeg áthelyezését máshova, de legalább valóban szakpolitikák közötti átcsoportosítást képzelnek el. Azaz nem olyan területtől vennének el pénzt, amely első látásra nem fáj senkinek, hanem például csökkentenék 7,3 milliárd forint összegben az űrtevékenység, a közösségi közlekedés, a közúthálózat fenntartásának, vagy a hulladékgazdálkodás állami feladatának költségvetési támogatását. Nyilvánvalóan az itt "megtakarított" pénzt más, szerintük fontosabb területekre csoportosítanák át.

Várhatóan nemet mond a kabinet

Amennyiben azokat a célokat nézzük, amire plusz pénzt szánnának, akkor természetes módon a helyi igények győznek. Abból a 45,6 milliárd forintból, amely extra igényként jelenik meg, 25,8 milliárd forintot csoportosítanának át saját választókerületük projektjeire. Ebbe oktatási intézmények felújítása, fürdők, tanuszodák, egészségügyi intézmények felújításai tartoznak, de nagyszabású közúti infrastruktúra beruházásokért is lobbiznak a képviselők.

Ugyanakkor az előző évek tendenciáit nézve, nem várható, hogy engedne a kormány ezeknek a helyi érdekeknek. Azért sem, mert alapvetően szétfeszítenék a későbbi költségvetéseket, ha a választókerületi képviselők azt éreznék, hogy így lehet pluszforrást szerezni saját körzetüknek.

A Policy Agenda szerint nagyon rossz irány lenne, ha a kormány bármilyen nemes célért is, de engedné, hogy a képviselők mindenféle indoklás nélkül módosítgassák a költségvetési bevételeket. Vagy olyan tételek megváltoztatását engedné, amelyek bár elsőre nem tűnnek fontosnak (például Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség), de valójában komoly politikai és gazdasági érdekek is fűződnek ezekhez.