Megváltozott munkaképességűek és gyedről/gyesről visszatérők

A következőkben az "Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban - megváltozott munkaképességű személyek integrációja a munkaerőpiacon" című (GOP-2012-3.5.1/A), valamint az ennél is hosszabb elnevezésű, "Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban - női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén" (GOP-2012-3.5.1/B) pályázat főbb jellemzőit mutatjuk be. Ikerpályázatokról van szó, azaz a feltételek egyformák, csak a preferált munkavállalói körben, vagyis a célcsoportok megnevezésében mutatkozik eltérés.

Korábbi cikkünk a gyesről, gyedről visszatérők támogatásával kapcsolatban itt olvasható.

A pályázatok meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5-1,5 milliárd forint a 2012-2013. évekre. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió forint, maximum 10 millió forint mindkét lehetőség esetén. A támogatott projektek várható száma a 2012-2013. évben kiírásonként 150-200 db, időarányosan
havonta 18-25 db. A pályázatok benyújtása 2012. július 2-től december 31-ig lehetséges.

Közép-magyarországi beruházás egyik kiírás szerint sem támogatható. A többi térségben az elnyerhető támogatás a következőképp alakul:

  • az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében az összes elszámolható költség maximum 70 százaléka;
  • a Közép-Dunántúli régióban megvalósuló projektek esetében az összes elszámolható költség maximum 60 százaléka;
  • a Nyugat-Dunántúli régióban megvalósuló projektek esetében az összes elszámolható költség maximum 50 százaléka.

A pályázónak a következő három feltételt együttesen kell vállalnia:

1. Létszámtartás, vagyis a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat benyújtását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma, vagyis a bázislétszám alá.

2. Foglalkoztatás, vagyis a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámnak az átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá a pályázat célcsoportját illetően.

3. Munkahelyteremtés, vagyis a projekt keretében legalább egy új munkahely teremtését kell vállalnia a pályázat célcsoportjainak tekintetében, amennyiben:

a) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik a pályázat célcsoportjaként megnevezett munkavállalóval a vállalkozás, vagy

b) amennyiben bértámogatást vesz igénybe a projekt során;

c) továbbá vállalnia kell, hogy a támogatott új munkahelyet/munkahelyeket a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja.

Romák foglalkoztatása

Az "Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban - hátrányos helyzetű, elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon" (GOP-2012-3.5.1/C) konstrukció kiemelt területként kezeli a hátrányos es leghátrányosabb térségekben megvalósuló beruházások támogatását azért, hogy a romák a szociális ellátási körből kilépve munkavállalóként belépjenek a munkaerőpiacra. A konstrukció keretén belül támogatandóak azon mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek közvetlenül vagy közvetve segítik a roma emberek felzárkóztatását, illetve szegregációjának megszüntetését, vállalati kapacitásuk komplex fejlesztése és üzleti környezetük fejlesztése révén.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint a 2011-2013. évekre. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió forint, maximum 150 millió forint. A támogatott pályázatok várható száma a 2011-2013. évben 60-150 db, időarányosan szakaszonként 15-40 db. A pályázatok benyújtása 2012. július 27-től 2013. február 28-ig lehetséges.

Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum 50 százaléka. Azon kkv-k esetében, ahol a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 százaléka közvetlenül vagy közvetve állami szerv(ek) irányítása alatt áll, ott a  Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetében az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum 30 százaléka (középvállalkozásoknál 40 százalék), a Közép-Dunántúlon pedig legfeljebb 40 százaléka. A közép-magyarországi fejlesztések ebből a pályázatból nem támogathatók.

További feltétel, hogy csak mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak, azok közül is azok, amelyek

  • vagy támogatásban részesültek a KKC-R (A hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatása) vagy az SZVP-R (A hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása) konstrukciókban;
  • vagy az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) által roma vállalkozásnak minősítettek;
  • vagy romák által sűrűn lakott településen kívánják megvalósítani a projektjüket. (Az ebbe a körbe tartozó települések listája itt található.)

A pályázóknak kötelezően vállalniuk kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. Ezen felül a következő a projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell vagy 5 százalékkal, vagy a támogatási összeg 5 százalékával a beadást megelőző üzleti év képest.

 

 

QP | Quality Placement