A törvényjavaslat kiterjed a járási hivatalokra, a megyei kormányhivatalokra és a minisztériumokra is. A járásokban már ez év közepétől, a megyékben jövő év elejétől, míg a tárcáknál 2018 elejétől kell alkalmazni a besorolásokat, amelyekhez egyéb juttatások is társulnak. (A törvényjavaslat parlamenti vitájáról itt olvashat.)

A felsőfokú végzettségű állami tisztviselő havi 180 ezer forint fizetéssel kezd, de ez 300 ezer forintig emelkedhet. A középfokú végzettségűeknél havi 160 ezer az alsó és 200 ezer forint a felső határ. A felsőfokú végzettségűeknél 3 év szolgálati jogviszony után a havi fizetés 230-380 ezer forint, 11 év szolgálat után 280-450 ezer forint, míg 25 év szolgálat után 350-500 ezer forint lehet.  Emellett létezik kiemelt ügyintézői besorolás is, például egy állami szakértő havi 300-400 ezer forintot kereshet, de ha szakértő főtanácsossá minősítik, akkor a havi javadalmazás 360-600 ezer forint lehet.

QP | Quality Placement

A vezetők fizetése a következőképpen alakul: osztályvezető 420-700 ezer, főosztályvezető helyettes 470-750 ezer, főosztályvezető 530-800 ezer forint.

Az állami tisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója - mérlegelési jogkörében eljárva - írásban értékeli. Legalább két teljesítményértékelés eredménye együttesen adja az állami tisztviselő minősítését. Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell. A teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető, illetve a tisztviselő szakértői-, vagy pedig vezetői utánpótlás adatbázisba helyezhető. A munkáltatói jogkör gyakorlója az illetményt a teljesítményértékelés vagy pedig a minősítés alapján az illetmény felső határáig megemelheti.

A tisztviselő a bankszámlájára kapja a fizetését, de annak hiányában készpénzkifizetéssel is hozzájuthat. A bankszámla fenntartásához hozzájárulás adható. A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának - vagy a készpénzben történő kifizetésének - a költségét.

Az egyéb juttatások között első a végkielégítés. Ennek összege, ha az állami tisztviselő állami szolgálati jogviszonyban töltött ideje legalább három év - egyhavi, öt év - kéthavi, nyolc év - háromhavi, tíz év - négyhavi, tizenhárom év - öthavi, tizenhat év - hathavi, húsz év - nyolchavi, huszonöt év - tízhavi bér. A végkielégítés négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha az állami tisztviselő állami szolgálati jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.

A szolgálati idő függvényében jubileumi jutalom is jár, bár ezt a javaslat elismerésnek nevezi. Ennek összege huszonöt év állami szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kéthavi, harminc év után háromhavi, harmincöt év után öthavi, negyven, és ezt követő minden öt év állami szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén héthavi illetménynek megfelelő összeg.

Az állami tisztviselő kaphat még családalapítási célú kedvezményes kölcsönt, lakhatási- lakásépítési és - vásárlási támogatást, iskoláztatási támogatást, illetményelőleget, tanulmányi ösztöndíjat, képzési-, továbbképzési-, nyelvtanulási támogatást és üdülési hozzájárulást is. Az alapszabadság 25 munkanap, de ehhez - a besorolástól függően - 5-13 munkanap pótszabadság jár.