A testület - 18 igen szavazattal meghozott - döntésével felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, kezdjen tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel a javaslattal szembeni közös fellépésről. A Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztésben arról írtak, hogy a sajtóban megjelent hírek szerint a Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslatokat fogalmazott meg "az iparűzési adó átalakítására" vonatkozóan, amelyek a kormány elé kerülhetnek.

Varga Mihály pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az egyik változás a helyi iparűzési adó decemberi feltöltési kötelezettségének eltörlése lehet 2021-től. A javaslatok között szerepel az is, hogy az értékcsökkenési leírás levonható legyen az adóalapból, továbbá a tanács tárgyalt arról is, hogy a vállalkozások a kutatás-fejlesztésre fordított költségeik ötszörösét vonhassák le az adóalapból - olvasható az előterjesztésben.

A városvezetés becslései szerint ez az intézkedés körülbelül egyszeri 20 milliárd forintot és további évenkénti 20 milliárd forintot vonna ki fővárosi szinten Budapest költségvetéséből.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a javaslat elfogadása előtti vitában közölte: az indítvány célja, hogy "vörös vonalat" húzzanak a kormány iparűzési adót érintő elképzelése előtt, amely szerinte több tízmilliárd forinttal rövidítené meg a főváros és a kerületek költségvetését, ráadásul úgy, hogy nagyrészt a multinacionális vállalatoknak kedvezne.

Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az iparűzési adó változtatását érdekképviseleti szervek kezdeményezték, a magyar gazdaság fejlődésének üteme pedig lehetőséget teremt a vállalkozásokat segítő adócsökkentésre. Niedermüller Péter (DK), a VII. kerület polgármestere hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy a multinacionális cégeknek szánt adókedvezményt fordítsák a fővárosiak életkörülményének javítására.

Karácsony Gergely a vita végén úgy fogalmazott, a javaslattal szemben gazdaságpolitikai ellenvetéseik is vannak, de azt a város és a kerületek költségvetési helyzete miatt sem tudják támogatni.

Nem adnak akármire pénzt

Meghatározta a fővárosi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok szponzorációs politikájának alapelveit a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztést egyhangúlag támogatta a testület.

Az elfogadott előterjesztés szerint a fővárosi cégek szponzorációs tevékenysége jelenleg nagyrészt strukturálatlan, és az informalitás jellemzi.

Ez az állapot összeegyeztethetetlen az átláthatóság követelményeivel, és a társadalmi felelősségvállalás tényleges eredményességét sem biztosítja - írták.

A szponzorációs tevékenység a társaság által tőle független szervezetnek nyújtott bármely támogatás, ideértve a közvetlen pénzbeni támogatást, az ellenszolgáltatás nélkül vagy az üzletpolitikai kedvezményen kívül a piaci ár alatt adott természetbeni támogatást, a leselejtezett eszközök adományozását és a társaságiadó-felajánlást.

Szponzorációs tevékenységet jelenleg csaknem minden, többségi fővárosi befolyás alatt álló gazdasági társaság végez, ennek jellege az adott társaság sajátosságaihoz igazodik.

Az átláthatóság érdekében szükségesnek tartják, hogy a társaságok egységes tartalmi és eljárási szabályok alapján járjanak el, és belső szponzorációs szabályzatot alkossanak.

Az alapelvek között felsorolják a támogatások tartalmi követelményeit, ezek között szerepel, hogy a végső soron közpénzek felhasználásához kötődő bármilyen szponzorációs tevékenység csak ténylegesen nonprofit jellegű tevékenység folytatását támogathatja.