A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslése ipari termelés volumene 2018 szeptemberében 0,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. Az első becslésben közölt szeptemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott. Az előző hónaphoz viszonyítva szeptemberben a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 2,1 százalékkal mérséklődött.

Az ipari export volumene 6,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari exportértékesítés 32 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 15,7 százalékkal visszaesett, míg a feldolgozóipari export 17 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé gyakorlatilag az előző év szintjén maradt. Az ipar belföldi értékesítése 4,5, ezen belül a feldolgozóiparé 6,9 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest.

Köhög a járműipar

Az iparon belül a döntő súlyt (96 százalék) képviselő feldolgozóipar termelése 1,4 százalékkal csökkent, ugyanakkor a csekély súlyú bányászaté 91, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 5,3 százalékkal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés több mint egynegyedét képviselő járműgyártás kibocsátása 9,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A közúti járműalkatrész gyártásának volumene 1,8, míg a közúti gépjármű gyártásáé 17,5 százalékkal visszaesett. A járműipar alacsony teljesítményszintje új rendelésmutatóiban is tükröződik.

A feldolgozóipari termelés 12 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 2,1 százalékkal mérséklődött. A két legjelentősebb alágazat közül a híradástechnikai berendezés gyártása 35 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 11,1 százalékkal csökkent.

Megugrott az italgyártás

A feldolgozóipari termelésből 11 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 3,4 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az alágazatok közül a legnagyobb súlyt, 24 százalékot képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 4,8 százalékkal emelkedett, míg a legjobban, 17,6 százalékkal a második legjelentősebb (súlyú) italgyártás nőtt. Azon alágazatok közül, amelyekben csökkenést regisztráltunk, a pékáru, tésztafélék gyártása esett vissza a legnagyobb mértékben, 7,3 százalékkal.

Az alágak közül a legjobban, 13,7 százalékkal a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása emelkedett mind a hazai, mind a külpiaci eladások bővülésének köszönhetően. A másik közepes súlyú alág, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása kisebb mértékben, 0,7 százalékkal nőtt. A növekedési ütem lassulását a fémalapanyag gyártásának visszaesése okozta.

Folytatódott a növekedés a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban: a kibocsátás 11,8 százalékkal bővült szeptemberben, nagyrészt a hazai eladások emelkedésének eredményeképpen.

A legkisebb súlyú textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 10,1 százalékkal kisebb volt, mint egy évvel ezelőtt, mindkét értékesítési irányban csökkenést mértünk.

Folytatódott a visszaesés a feldolgozóipar 5,9 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártásában: a kibocsátás szeptemberben 7,9 százalékkal csökkent, elsősorban a legnagyobb szakágazati súlyú motor-, turbinagyártás (kivéve: légi, közútijármű-motor) visszaesése miatt.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 11,1 százalékkal a gyógyszergyártás maradt el az egy évvel korábbitól, főleg a kivitel igen kedvezőtlen alakulása miatt.

A régiók felében csökkent az ipari termelés

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében szeptemberben - 2,9 százalékos létszámnövekedés mellett - 3,7 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

A régiók felében csökkent az ipari termelés az előző év azonos időszakához képest: a legjobban Nyugat-Dunántúlon 8,2, a legkevésbé Észak-Alföldön 0,5 százalékkal. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Pest régióban (9,1 százalék) volt, a többi háromban 1,1 és 8,2 százalék közötti növekedést mértünk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 6,3 százalékkal kisebb volt a 2017 szeptemberinél. Az új belföldi rendelések 4,1, az új exportrendelések 6,7 százalékkal csökkentek. Az összes rendelésállomány szeptember végén 6,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A 2018 január-szeptemberi időszakban az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 3,1 százalékkal emelkedett. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 0,5, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 6 százalékkal bővült.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 0,4 százalékos mérséklődése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 3,4 százalékos létszámbővülés mellett következett be. Csak Nyugat-Dunántúlon csökkent a termelés (0,9 százalékkal), a többi régióban 1,6 és 9,4 százalék közötti növekedést regisztrált a KSH.