A törvény elfogadásával az elektronikus ügyintézés az úgynevezett egyablakos rendszer keretében működik majd, vagyis a bejegyzési kérelem cégbírósághoz érkezésekor a cégbíróság - számítógépes hálózat útján - beszerzi az adóhatóságtól és a Központi Statisztikai Hivataltól a cég adószámát és statisztikai számjelét, az adatokban történő változásról pedig az illetékes hatóság automatikusan értesíti a cégbíróságot. A törvényt a parlament 208 igen szavazattal, 152 ellenében fogadta el. Részvénytársaságokra és korlátolt felelősségű társaságokra kiterjedő teljes körű alkalmazására 2007. január 1-jétől kerülhet majd sor. Az új szabályok alkalmazása nem lesz kötelező a cégek számára; a cégregisztráció során továbbra is kötelező az ügyvédi képviselet. A cégbíróság elektronikus úton tartja majd nyilván egyrészt az elektronikus cégregisztráció során megküldött iratokat, másrészt pedig a cégbíróság által digitalizált iratokat is. Ez utóbbi, tehát a digitalizáció 2005. január 1-jétől kötelező jellegű lesz. A módosító indítványok közül a kormány támogatta és a képviselők elfogadták a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő benyújtására vonatkozó kiegészítést, a közjegyzőket érintő szabályok hatálybalépésének időpontját 2004. július 1-re módosító javaslatot, valamint az elektronikus illetékfizetés esetén a cégbíróság eljárását pontosító indítványokat.