Az ipar belföldi értékesítési árai 2007. szeptemberben az előző hónaphoz képest 0,4 százalékkal, a 2006. szeptemberivel összehasonlítva 3,1 százalékkal emelkedtek - jelentette a KSH. Az exportértékesítés havi termelői árai az előző hónaphoz viszonyítva 0,8 százalékkal csökkentek, az egy évvel korábbiaknál 7,2 százalékkal voltak alacsonyabbak. A belföldi- és az exportárváltozás eredőjeként az ipari termelői árak az előző hónapinál 0,3 százalékkal voltak alacsonyabbak, 2006. szeptemberihez képest 2,7 százalékkal csökkentek. Az ipar belföldi értékesítési árainak előző hónaphoz viszonyított emelkedése szeptemberben csekély mértékben alacsonyabb volt az augusztusban mért 0,5 százaléknál. A feldolgozóipari ágazatok belföldi értékesítési árai 0,7 százalékkal emelkedtek az előző hónaphoz képest. A belföldi értékesítésben a legnagyobb súlyt képviselő élelmiszer-ipari ágazatban folytatódott a már az előző hónapban is észlelt jelentős áremelkedés, melynek havi üteme 1,7 százalék volt. Ez az érték volt szeptemberben az összes feldolgozóipari ágazat árváltozása közül a legmagasabb. A kőolaj-feldolgozás szakágazatban ismét jelentősebb mértékben, 1,3 százalékkal nőttek az árak, követve a kőolaj és a kőolajszármazékok világpiaci áralakulását. A korábbi két hónap árcsökkenése után a viszonylag kis súlyt képviselő fafeldolgozás szakágazatban 1,1 százalékkal nőttek az árak. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékű árcsökkenés a máshová nem sorolt feldolgozóipari ágazatokban (0,6 százalék), illetve a villamos gép, műszer gyártása (0,5 százalék) és a textília, textilárú gyártása (0,4 százalék) ágazatokban jelentkezett. Az ipar belföldi értékesítésében jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás ágazatban - hasonlóan az előző hónaphoz - csekély mértékű, 0,1 százalékos árcsökkenés volt megfigyelhető. 12 havi összehasonlításban a feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a meghatározó súlyt képviselő élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatban (8,2 százalék) és a fafeldolgozási termékek gyártása ágazatban (7,8 százalék) nőttek az árak. Jelentős mértékű árcsökkenés következett be a kőolaj-feldolgozás ágazatban (6 százalék). A járműgyártás ágazatban 2,3 százalékkal csökkentek az árak. Csekélyebb mértékű árcsökkenést regisztrált a hivatal a vegyi anyag, termék gyártása (0,5 százalék), a villamos gép, műszer gyártása (0,3 százalék), illetve a fémalapanyagok és fémfeldolgozási termékek gyártása (0,2 százalék) ágazatokban. A többi ágazatban az áremelkedés üteme 0,8 százalék és 4,7 százalék között alakult. A feldolgozóipar egészében az elmúlt egy év alatt 2,7 százalékkal nőttel az árak. A villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás ágazat árai 4,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az ágazat 12 havi árindexében tapasztalt további mérséklődés a tavaly nyári hatósági gázárváltozások bázishatásának megszűnéséből adódik. A belföldi értékesítés rendeltetés szerinti csoportjai közül szeptemberben - hasonlóan az előző hónapokhoz - a fogyasztási cikkek körében mutatkozott a legnagyobb mértékű havi áremelkedés (0,9 százalék). Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban 0,3 százalékos áremelkedés, a beruházási javakat gyártó ágazatokban pedig 0,2 százalékos árcsökkenés érvényesült. 2007. szeptemberben az előző év azonos hónapjához képest a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban volt megfigyelhető a legnagyobb mértékű áremelkedés (4 százalék). Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban 2,6 százalékos árnövekedés, a beruházási javaknál 0,5 százalékos árcsökkenés jelentkezett. Az ipar forintban mért exportértékesítési árai szeptemberben az előző hónaphoz képest 0,8 százalékkal, 12 hónap alatt 7,2 százalékkal csökkentek. Hazai fizetőeszközünk egy hónap alatt az euróhoz viszonyítva 0,7 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 2,6 százalékkal erősödött. A forint 2006. szeptemberhez hasonlítva az euróhoz képest 7,8 százalékkal, a dollárhoz képest 15,4 százalékkal erősödött.
QP | Quality Placement