A második negyedévében a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség kiigazítás nélküli értéke 1,844 milliárd euró (577 milliárd forint) volt. A szezonális hatások kiszűrésével a mutató 2,204 milliárd eurót (694 milliárd forintot) tett ki, a negyedéves GDP 8 százalékát. A finanszírozási képesség emelkedésében a szolgáltatások bevételi többletének növekedése játszott szerepet.

A külfölddel szembeni felülről számított nettó finanszírozási képesség összetevői közül az áruforgalom
egyenlege a második negyedévben a szezonális hatásoktól megtisztítva 1,474 milliárd euró volt, amely
azonos az előző negyedévi szinttel. A második negyedéves export (21,068 milliárd euró) és import (19,699
milliárd euró) szintje ugyanakkor egyaránt magasabb volt az előző negyedévinél.

QP | Quality Placement