Az emberi erőforrások minisztere módosította a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló rendeletet, amely a Magyar Közlönyben jelent meg.

Mind a hivatásos, mind pedig a nem hivatásos járművezetőknél az egészségi alkalmassági vizsgálat határidejét úgy kell megállapítani, hogy annak hónapja és napja megegyezzen a vizsgált személy születésének hónapjával és napjával.

Amennyiben a vezetőre vonatkozó alkalmassági idő (például a vizsgálattól számítva 5 év), korábbi, mint a születésnapja, akkor az alkalmassági határidő a vizsgált személy határidőt követő első születésnapjáig túlléphető. Ha a vizsgált személy február 29-én született, és az alkalmasság határideje lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor az alkalmasság határideje február 28-án jár le. Ezt a szabályt július elsejétől kell alkalmazni.

Jelenleg a nem hivatásos járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát

  • a vizsgált személy választott háziorvosa, vagy
  • a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti háziorvos végezheti.

Szombattól erre jogosult az üzemi orvos, továbbá - a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó személy esetén - a lakóhelye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa is.