A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a felsőoktatási intézmény fenntartója megállapíthatja azt, hogy a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítésének feltételei nem állnak fenn vagy nem biztosíthatóak, illetve azok általa nem ellenőrizhetőek. Ezt a a veszélyhelyzet kihirdetése alatt teheti meg a következők miatt:

- közegészségügyi,

- közbiztonsági okból,

- természeti csapás, vagy

- a tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését közvetlenül fenyegető, elháríthatatlan helyzet miatt.

A fenntartó a megállapítását (az oktatás felfüggesztését) bejelenti az Oktatási Hivatalnak. A döntés

- elleni keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya és

- azonnal végrehajtható.

A rendkívüli helyzettel érintett félév, illetve tanév nem számít be a kötelező tanulmányi időbe.