A Széll Kálmán terv frissített, új intézkedéseket tartalmazó, hétfőn közzétett kiadásából az is világossá vált, hogy az e-útdíjból tervezett bevételek emelt szintű indítása 2013 közepétől várható, amelytől 75 milliárdot terveztek. A vonatkozó kormánydöntés értelmében a többletbevétel éves összege 150 milliárd forintot kell, hogy elérjen. Ez az eredeti elképzeléshez képest, amely az első teljes évre 100 milliárd forinttal számolt, másfélszer akkora összeget jelent.

A tervből kiderül továbbá, hogy kormány támogatja a személyforgalmi behajtási díj ("dugódíj") infrastruktúrájának EU-s forrásból történő teljes kiépítését, ugyanakkor szükségesnek tartja megvizsgálni a rendszer szűkített, fővárosi forrásbevonásból való mielőbbi megvalósítását annak érdekében, hogy az országos elektronikus útdíjszedési rendszerrel (e-útdíj, ED) egyidejűleg 2013. július 1-jétől üzemelhessen.

Infláció feletti díjemelés, évente kétszer - de lesznek kedvezmények

Visszatérve az e-útdíjra, azt évente kétszer, január és július 1-jén reálértéken, azaz az inflációt meghaladó mértékben emelnék. A kevésbé környezetszennyező, 3,5 tonna feletti járművek kedvezményt kaphatnak, míg a szennyezőbbekre magasabb tarifa vár, a gyakori használók szintén árengedményt kapnak.

A bevezetéshez - a rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez szükséges gyorsított közbeszerzési eljárást az NFM vezetőjének május 31-ig ki kell írni, június 30-ig elő kell készítenie az ellenőrzést is magában foglaló integrált e-útdíj rendszer szervezetifinanszírozási modelljét, továbbá az ellenőrzés feladatainak szabályozásához szükséges koncepciókat
és jogszabály-tervezeteket; valamint intézkednie kell az elektronikus díjszedéshez és ellenőrzéshez
kapcsolódó intézmények kijelöléséről, majd az év végéig előkészíti Magyarország csatlakozását az
európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatáshoz (EETS).

Egérutat hagyott magának a kormány

A nagy elszántság mellett hagyott magának egérutat a kormány, hiszen a terv szövege úgy fogalmaz: "Ha az új elektronikus útdíjfizetési rendszer a megadott határidőre nem épülne ki, az e-útdíj bevezetéséig a jelenlegi matricás rendszer érdemi kiterjesztésével is jelentős többletbevétel garantálható."

Nem zárható ki, hogy ezt az opciót azért hagyta a kabinet, mert a feszített tempó ellenére sem lesz egyszerű a gyors bevezetés. A rendszer kiépítési, üzemeltetési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárásokban ugyanis az esetleges - időigényes - jogorvoslati lehetőségekkel is kalkulálni kell.

Az autósok választhatják a matricát is

Az e-útdíj első körben - ahogyan arról korábban beszámoltunk - a tehergépjárművekre vonatkozik, a személyautókra (D1) egyelőre maradna az időalapú használatot jelentő matricarendszer. Az autósok számára - legkorábban az e-útdíj bevezetését követő fél év múlva - lehetőség nyílik a megtett úttal arányos díjszedési rendszerhez történő önkéntes csatlakozásra, vagyis választhatnak, hogy melyik metódus éri meg nekik jobban. Konkrét példa: egy Budapest-Siófok távon a jövőben jobban megérheti e-matricát venni, viszont aki ténylegesen napokon át rója a hazai autópályákat, az ország két vége között ingázva, az a mostani rendszerrel járhat jobban. Kérdés, hogy a jelenlegi matricás szisztémát mikor vezetik majd ki.

Ilyen lesz a besorolás

 • a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek besorolása tengelyszám alapján történik, J2 a kéttengelyes, J3 a háromtengelyes, J4 a négy- és többtengelyes tehergépjármű,
 • a 3,5 tonna megengedett össztömeget el nem érő gépjárművek bármilyen vontatmánnyal is a jelenlegi D1 díjkategóriában maradnak,
  a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó buszok tengelyszámtól és vontatmánytól függetlenül további döntésig B2 díjkategóriába kerülnek besorolásra,
 • az e-útdíj bevezetésekor a J2, J3 és J4 kategóriájú tehergépjárművek fizessenek útdíjat a megtett úttal arányosan, a díjszedési rendszerbe integrált díjellenőrzési rendszer fokozatosan kiépülő funkcionalitása mellett,
 • a D1 és B2 díjkategóriák vonatkozásában továbbra is érvényben marad az időtartamhoz kötött gyorsforgalmi út használati díjfizetési rendszer, legkorábban az e-útdíj bevezetését követő fél év múlva a megtett úttal arányos díjszedési rendszerhez történő önkéntes csatlakozás lehetőségével,
 • induláskor a gyorsforgalmi utakon és az országos közúthálózat külterületi főúti szakaszain kell a J2, J3 és J4 kategóriájú tehergépjárműveknek megtett úttal arányos rendszerben díjat fizetni,
 • az induló díjszint az Eurovignetta irányelv szerinti költségszámítás alapján kivethető J4 díjszint,
  a J2 és J3 díjszintjének az Eurovignetta irányelv szerinti költségokozási arányokból adódó kategóriaszorzókkal
  arányosaknak kell lenniük,
 • a környezetvédelmi alkategóriák J2 és J3 díjkategóriákban ±15, a J4 díjkategóriában ±20 százalék díjeltérítéssel indulnak, a későbbiekben a hazai járműállomány összetételének függvényében félévente módosítva 6-10 év alatt éri el az Eurovignetta irányelv szerinti maximális 100 százalékos díjeltérítési értéket,
 • az e-útdíj bevezetését követő fél év múlva a maximális 13 százalékos mértékkel elindul egy gyakori használói kedvezményrendszer.