Kiderül például belőle, hogy idénhez képest ezúttal nem írnak elő a költségvetési szerveknek és fejezeti kezelésű előirányzatoknak 1-10 százalékos kötelező tartalékolást, ellenben a Munkaerőpiaci Alap egyes jogcímeinél a kiadások 20 százalékát csak akkor lehet elkölteni, ha az augusztus végi makrohelyzet erre lehetőséget ad. Újdonság a költségvetési törvénytervezetben az államháztartási törvény módosítására tett javaslat, miszerint a köz- és magánszféra együttműködésén alapuló, egymilliárd forint nominális összértéket meghaladó többéves állami kötelezettségvállalások költségvetési évben elvállalható összege legfeljebb a központi költségvetés kiadási főösszegének 2 százaléka lehet. Az előírás a beruházásokra, eszközök felújítására, karbantartására, üzemeltetésére, szolgáltatásvásárlásra és bérleti ügyekre terjedne ki. Ez egyértelműen a nyakló nélküli kötelezettségvállalást hivatott meggátolni. A tárcáknak, illetve a társadalombiztosítási költségvetési szerveknek újra fel kell készülniük arra, hogy nem változhat maradványként nyilvántartott állományuk a tárgyévet megelőző év végihez képest: a tervezet szerint „2006-ban a 2005. évivel azonos összegű előirányzat maradvány képződését kell elérni”. Idén állítólag több minisztert is meglepett, hogy a kormány augusztusi határozatában e rendelkezés végrehajtására utasította a tárcákat, holott annak törvényi alapja benne foglaltatott a 2005-ös évről szóló költségvetési törvényben. További részletek a mai NAPI Gazdaságban
QP | Quality Placement