- Egyedül döntött a szolgáltatóváltásról. Miért volt szükség erre a gyorsaságra, miért nem várta meg, amíg pár hét múlva a képviselő testület dönthet?

- Ez év elején kaptunk a Klassz Menza Kft.-től egy indokolatlanul nagymértékű áremelési indítványt. Amikor a véleményünket kialakítottuk ezzel kapcsolatban, átnéztük a szerződést, mit tesz lehetővé és mit nem. Ekkor derült ki számunkra a szerződés semmissége - a törvénysértő állapot megszüntetése pedig a polgármester haladékot nem tűrő kötelessége. A közétkeztetési szolgáltatás folyamatosságának biztosítása szintén törvényi kötelezettségünk, ezért a törvénysértő állapotot csak úgy lehetett megszüntetni, ha egyben az új közbeszerzési eljárás lefolytatásának idejére, átmenetileg új szolgáltatóval kötünk szerződést. Ez az oka annak, hogy a rendkívüli polgármesteri hatáskörrel élve megkötöttük a szerződést.

- Nem tart-e attól, hogy hogy ez a döntése még "visszahullhat" az ellenzékre, hiszen éppen azt tette, amivel a kormányt támadják?

- Nem. Polgármesterként a törvényesség és a józsefvárosiak érdekeinek védelme az elsődleges számomra, nem az, hogy egyik vagy másik oldalon mit mondanak a pártpolitikusok. Éppen az ellenkezőjét tettük, mint amit a kormányoldalon szokás, ebben az ügyben a Fidesznek kellene megmagyarázni, hogy miért támadják a törvényes állapot helyreállítását.

- Kapott-e ezért már kritikát politikustársaitól?

- Nem. Sőt, Sátly Balázs, a Közösen Józsefvárosért frakció vezetője kiállt a döntés mellett.

- Ez a beszerzés mennyiben segíti elő a koronavírus elleni harcot?

- A közétkeztetési szolgáltatás folyamatosságának biztosítása törvényi kötelezettség, a járvány miatti veszélyhelyzet időszakában különösen jelentős feladata ez az önkormányzatoknak. A döntés ezért szorosan összefügg a veszélyhelyzettel.

Miért nem volt nyilvános a beszerzés?

A közbeszerzési törvény 98. paragrafus (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárást folytattuk le a Kbt. 102. paragrafus (2) bekezdés alkalmazásával. Ennek megfelelően ajánlatkérő tárgyalási meghívót küldött és tárgyalást folytatott le azzal a gazdasági szereplővel, aki az átmeneti időszakban, a rendkívüli sürgős helyzetben képes teljesíteni. A tárgyalások befejezésével felek az átmeneti időre szerződést kötöttek. Ez bevett gyakorlat, a Közbeszerzési Hatóságot a törvényi előírásoknak megfelelően tájékoztattuk. Az új közbeszerzési eljárás kiírása rövidesen megtörténik, és a lehető legátláthatóbb módon fog lezajlani. Az átmeneti időszakra szóló dokumentumok pedig nyilvánosak, elérhetők az önkormányzat honlapján.

- A régi cég szerződését miért érvénytelenítette egyszerű felmondás helyett?

- Nem érvénytelenítettük, hanem kiderült, hogy a szerződés semmis. A jogszerű állapotot helyre kellett állítani. 2019-ben az üzletág átruházás során a Klassz Menza Kft.-nek csak a közétkeztetési üzletág került átadásra, annak ellenére, hogy a részvételi-, ajánlati felhívás, továbbá valamennyi közbeszerzési dokumentum, így az annak eredményeként megkötött szerződés is osztatlan jellegű szolgáltatásnak rögzítette a nyertes ajánlattevő kötelezettségét, amely egyrészt állt a közétkeztetési szolgáltatásból, másrészt a kivitelezési, beruházási, fejlesztési, korszerűsítési jellegű feladatokból.

- Mire alapozta az érvénytelenítést, milyen panaszokra?

- A szerződés érvénytelenségének jogi oka van. Az, hogy a szolgáltatás milyen minőségű volt, egy másik kérdés. További vizsgálat szükséges annak megállapítására, hogyan vált lehetségessé egy semmis közétkeztetési szerződés megkötése és ezért kiket terhel a politikai felelősség. Ezzel kapcsolatban szükséges megvizsgálni azt is, hogy a közétkeztetési szolgáltatás színvonala az elmúlt években milyen volt, a folyamatos minőségi panaszok, tiltakozások miért maradtak hatástalanok és ez mennyiben függött a semmis közétkeztetési szerződést megkötő korábbi önkormányzat magatartásától.

- Korábban, a 444-nek hivatalba lépése után azt nyilatkozta: a beszerzéseken a K-Monitorral együtt dolgoznak, hogy a közbeszerzések átláthatóak legyenek. Konzultált velük ebben az ügyben? Ha igen, mit szóltak, hogy a szerződést közbeszerzés mellőzésével kötötte?

- Ahogy már említettem, nem mellőztük a közbeszerzést, hanem a törvényi kötelezettségünknek eleget téve jártunk el. Az új közbeszerzési eljárás kiírása rövidesen megtörténik, és a korábbi ígéretünknek megfelelően a lehető legátláthatóbb módon fog lezajlani.