Az előző évi júliusi egyenleg még 94 millió eurós többletet mutatott. A változásban meghatározó az áruforgalom kiadási többletének növekedése, valamint a szolgáltatások bevételi, és a jövedelmek kiadási többletének csökkenése. A szezonális hatások kiszűrésével számított egyenleg pedig 295 millió eurós hiányt mutat. Idén a héthavi hiány így már 1972 millió euróra nőtt, ez több mint kétszerese az egy évvel korábbi 914 millió eurós deficitnek. Az idén meglehetősen hektikusan alakuló idegenforgalom júliusban 242 millió eurós többletet produkált, ez 112 millióval marad el az egy évvel korábbitól. Az egyenlegromlást alapvetően a bevételek elmaradása okozta, a kiadások ugyanis nem nőttek az előző évihez képest. A hónapban az idegenforgalmon kívüli szolgáltatások kiadási többlete 63 millió euró volt. A tőkebefektetésekhez kapcsolódó 85 millió eurós nettó jövedelemkiáramláson belül a profitjellegű nettó kifizetés 14 millió euróval nagyobb, az adósságtípusú befektetésekhez kapcsolódó nettó kamatkiadás pedig 44 millió euróval kisebb az előző évi értéknél. A viszonzatlan folyó átutalások júliusi 35 millió euró bevételi többlete 15 millió euróval haladja meg a tavaly júliusit. A nem adóssággeneráló finanszírozás formájában megjelenő tőkemozgások egyenlege júliusban 46 millió euró volt. A pénzben, tulajdonosi részesedés formájában megvalósuló közvetlen tőkebefektetések a 18 millió euró külföldre irányuló és a 129 millió euró Magyarországra irányuló befektetés egyenlege. A tulajdonviszonyt megtestesítő portfólió befektetéseknél jelentkező nettó forgalom 65 millió eurós forráskiáramlást hozott. Idén július végén a jegybanki tartalékok értéke 10,3 milliárd euró volt.
QP | Quality Placement