Az Ab szerint állapotjavulásról csak azok esetében lehet beszélni, „akiknek nem csak a jogszabályok szerinti kategóriák és értékek alapján meghatározott jogi értelemben vett állapota, hanem az élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapota is kedvezően változott” - idézi a hvg.hu.

Az új törvény, ha elfogadják, 2021. július 1-jén lép hatályba. A javaslat úgy szól: ha a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy a felülvizsgálatát követően rokkantsági ellátásra vált jogosulttá, és azt a 2011. decemberre járó ellátás időközi emelésekkel növelt összegénél alacsonyabb mértékben határozták meg, az érintett 2022. március 31-éig 500 000 forint kompenzációt kap egy összegben. Előtte nyilatkoznia arról, hogy az ellátási összeg csökkenésével összefüggésben további igénye nincs.

Aki ezt nem fogadja el, annál a rehabilitációs hatóság állapotvizsgálatot végez. Ezt 2022. június 30-áig lehet kérni. Ez a vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy a rokkantsági ellátást megalapozó felülvizsgálat időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges javulás következett-e be. Minderről „a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szerv” 2021. november 15-étől 2021. december 31-éig a hatósági eljárás szabályai szerint hirdetményt tesz közzé. Az állapotvizsgálatot legkésőbb 2023. június 30-áig végzik el, vagyis az a rokkant ember, akinek a juttatását jogellenesen csökkentették, ez esetben még több mint két évig várhat, ha még él.

Egyébként ha az a vizsgálat eredménye, hogy az érintett fizikai állapotában tényleges javulás nem következett be vagy az nem bizonyítható, akkor az új juttatás nem lehet kevesebb a 2011. decemberre kifizetett összeg időközi emelésekkel növelt összegénél. Ennek és a ténylegesen folyósított rokkantsági ellátás összegének különbözete legfeljebb 2012. január 1-jéig visszamenőleg is jár.

Az indoklás felhívja a figyelmet: az intézkedés kiterjed azokra is, akiknek az ellátásra való jogosultsága időközben megszűnt, és azokra is, akik a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás folyósítását követően már öregségi nyugdíjat kapnak.