A felsőoktatás átszervezése, új alapokra helyezése fajsúlyos kérdés, azonban egyúttal divattéma is lett napjainkban - olvasható a közleményben. Egy egyszerű, "kezdő" közgazdaságtant mindenkinek meg kell értenie a kérdésben a felborogatott iskolapadokon innen és túl. Korábbi becslések szerint a felsőoktatás éves fenntartási költsége 300 milliárd forint. Ezt az összeget nem nemzetközi emberi jogi szervezetek, nem is politikai haszonlesők, hanem az adófizetők a munkánkkal termelik ki. Ha az államilag finanszírozott oktatású hallgató elmegy innen, ugyanúgy, mint azok, akik olyan szakon tanulnak, amelyekre a piac nem tart igényt, így 5 év bölcsészkar után call-centerben köt ki; az adófizető gyakorlatilag kidobta az ablakon a pénzt, ahelyett, hogy a saját, a gyermeke vagy a családja jólétére fordította volna ezt az összeget.

Az Irány Csoport abban reménykedik, hogy meg fogják érteni a diákok: nincs szükség egy újabb fényképészre vagy szabadbölcsészre, hiszen Magyarországot a világviszonylatban is értékes tudományos ismeretek mellett az ipar és a mezőgazdaság fogja fellendíteni, a jövő záloga a valódi, kézzelfogható termelés. Az egyre aggasztóbb nyugat-európai számadatok tükrében a felsőoktatás átszervezése a garanciája, hogy Magyarország ne kerüljön több EU-tagállam csapdájába, ahol a valódi érték-előállítást nem végző, piacidegen, milliós értelmiségi munkanélküli tömegek várják az államuktól a "csodát": a foglalkoztatásukat, a jóléti életszínvonaluk zavartalan biztosítását, a fennálló társadalombiztosítási- és nyugdíjrendszer szavatolását. Könnyű belátni, hogy a vendégmunkások beáramlásával is fenntarthatatlan az ilyen modell, végzetesen kiszolgáltatva az ilyen országokat a nemzetközi pénzpiaci spekulációk és folyamatok nagyon is labilis széljárásának.

Az Irány Csoport álláspontja szerint az államnak nem feladata, hogy szponzorálja a "büfészakokat", azaz azon szakképzéseket, amelyekre a nemzetgazdaság, illetve a hazai tudományos élet nem tart reális igényt. Az állam kötelezettsége elsősorban az, hogy célirányos és képességek szerint előszelektáló középfokú oktatás biztosítása után megmondja a 18 éveseknek, hogy mit milyen következmények mellett választhatnak a felsőoktatás palettájáról, mire van szükség ebben az országban - az Irány Csoport ezen a téren kíván javaslatok kidolgozásával hozzájárulni a minőségi felsőoktatás kialakításához.

A fentiekben kifejtett alapvető irány rögzítése nem jelenti azt, hogy a részletekben ne állnának a hallgatók pártjára. Fontosnak tartják, hogy már megkezdett képzés ne váljon időközben politikai koncepcióváltás miatt fizetőssé; azt, hogy az eltérő szociális hátterű fiatalok azonos feltételek szerint, a rátermettségük alapján juthassanak állami finanszírozású helyekhez, továbbá bizonyos, kiemelt nemzetpolitikai jelentőségű szakot elvégző fiatal szakember külföldi munkavállalása is kívánatos lehet. Ezen utóbbi vonatkozásokban is konkrét javaslatokat kívánnak kidolgozni.