A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvény (Dtv.) szerint az NHH-nak 2007. október 31-éig kell kiírnia a pályázatokat. A pályáztatási eljárást a Dtv. szerint az Országgyűlés által létrehozott eseti bizottság felügyeli. Az NHH és az eseti bizottság a Dtv-ben meghatározott szabályoknak és határidőknek megfelelően szorosan együttműködött és ezt követően is együttműködik a pályázati kiírási dokumentációk elkészítése során. Az NHH a szeptemberben lefolytatott nyilvános konzultáció során beérkezett észrevételek alapján október elején véglegesítette a pályázati kiírási dokumentációkat, azonban azok meghirdetéséhez a bizottság egyelőre nem járult hozzá.
QP | Quality Placement