A Napi Gazdaság csütörtöki számának cikke

A pénteki Magyar Közlönyben megjelent 1238-as kormányhatározat szerint a folyamatos és biztonságos egészségügyi ellátás, a feladatok átlátható és hatékony működési feltételeinek megteremtése érdekében a kormány elrendeli, hogy a gazdasági társaságokból költségvetési intézménnyé alakuló fekvőbeteg-szakellátók és egyes fekvőbeteg-szakellátókhoz kapcsolódó háttérintézményekben az emberi erőforrások minisztere a Gyemszi útján mérje fel az intézmények adósságot keletkeztető ügyleteiből származó valamennyi jogát és kötelezettségét. Ugyanez a határozat arról is rendelkezik, hogy június 30-ig ezeket az  ügyleteket − a felmérés eredményétől függően − lehetőség szerint meg kell szüntetni.

Az adósságállomány megszüntetésére részben az erre a célra a költségvetésben elkülönített 9,5 milliárd forint szolgál. Ugyanakkor lapunk kérdésére a Gyemszi azt válaszolta, hogy az előzetes számítások szerint az átvállalással érintett adósság mértéke eléri a 10,5 milliárd forintot, s a költségvetésben szereplő 9,5 milliárd forint csak minimumérték, az adósságrendezésnek nincs felső korlátja. (Egy korábbi, képviselői kérdésre adott Emmi-válasz azonban azt taglalja, hogy a konvergenciaprogramban megfogalmazott hiánycélt a kórházaknak is figyelembe kell venniük, s mivel a finanszírozásuk zárt előirányzatból történik, azt túllépni csak az előirányzat megemelése esetén lehet.)

Ugyanakkor a Gyemszitől  kapott válaszban azt is kiemelik, hogy központi adósságrendezésről csak a törvényben meghatározott ügyletek esetében lehet szó −  hitel, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, váltó, pénzügyi lízing, visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés, szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés −, minden más esetben, ahova ezek szerint a szállítói tartozások is tartoznak, a kórházak az illetékesek a visszafizetésben. Minden valószínűség szerint a hosszú távú hitelviszonyt megtestesítő tartozások kifizetésére vállalt állami garancia generálhatta a kórházak ama március végi kétségbeesett próbálkozását, melynek során beszállítóiktól a fizetési határidő egyéves meghosszabbítását kérték, ám a kísérlet információink szerint kudarcba fulladt.

QP | Quality Placement