A Magyar Közlönyben megjelent rendelet a következő beruházásokat tette kiemeltté:

  • a Hősök tere gépjárműmentesítése,
  • P+R funkciójú parkolóházak építése, továbbá
  • a Szegedi út vonalában új közúti és villamosvasúti felüljáró építése és ezek megközelítéséhez szükséges útkapcsolatok.

A felsorolt beruházásokkal egy 2012-es rendeletét egészítette ki a kormány, így ezekre is vonatkoznak az abban foglaltak. Így a beruházásokkal összefüggésben

  • indított építésügyi hatósági ügyekben nem kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
  • az építési tevékenységgel érintett telek rendezettségét az építésügyi hatóság a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során vizsgálja,
  • az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek - a földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.