A hivatal új elnökének megbízatása 7 évre szól. Egyúttal megszűnik Dorkota Lajos Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízotti megbízatása június 30-i hatállyal.

A MEKH önálló, szabályozó hatóságként 2013. március 18-án jött létre a Magyar Energia Hivatal jogutódjaként.