A visszaélések megelőzése érdekében súlyosabb jogkövetkezményekkel jár, ha valaki elmulasztja bejelenteni a munkabalesetet. Ha ezt a sérült munkavállaló nem teszi meg, akkor neki kell bizonyítania, hogy a baleset a munkavégzéssel összefüggésben történt. A bejelentést a továbbiakban elektronikus úton is meg lehet tenni. (A lépésre szükség is van, hiszen amellett, hogy nő a munkabalesetek száma, a munkavédelmi előírásokat sem tartják be a cégek.)

A törvény - amelyet 135 igen, 7 nem és 31 tartózkodó szavazattal fogadtak el - a honvédségen belül is lehetőséget teremt a munkavédelmi tevékenység és a munkavédelmi érdekképviselet optimális megszervezésére és működtetésére.

A jogszabály-módosítás emellett rögzíti, hogy a közfoglalkoztatottaknak el kell fogadniuk a felajánlott képzéseket. Ha nem teszik, három hónapra kizárják őket a közfoglalkoztatásból.

Szintén új elem, hogy kiterjesztik a munkaügyi ellenőrzés hatályát a szociális szövetkezet tagjának tagi munkavégzésére, amitől a kormány a visszaélések lehetőségének csökkenését várja. A módosítás megszünteti továbbá a foglalkoztatási szövetkezetet mint szervezeti formát, az indoklás szerint ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

Módosult a bérgaranciáról szóló törvény is, amely egyértelműsíti, hogy a felszámolási eljárás során a bérgarancia-támogatás igénybevétele miatt nem sérülhet a csődtörvény szerinti kielégítési sorrend. A parlament tisztázta azt is, hogy az egyes foglalkoztatást elősegítő támogatásokra mely európai uniós szabályok érvényesek.