Meggyőződésem szerint egy kormánybiztos kinevezésével a kormányzat megteszi az első valódi lépést az egységes informatikapolitika megteremtésének irányába. A majdani informatikai kormánybiztos és hivatala lehetőséget ad a szükséges koordináció, a jogszabályi környezetet megteremtő munka hatásos és látványos elindítására. A kormánybiztos és csapata biztosíthatja azt, hogy a kormányzat informatikai stratégiájának végrehajtása a megosztottság, a decentralizáltság helyett egységes legyen. Az informatika ugyanis olyan terület, amelynek irányítása nehezen viseli a párhuzamosságot. Számos, az informatikában előttünk járó országban működik már hasonló kormányzati szerv, sok helyütt minisztériumi rangban. Látható, hogy a világ szerencsésebb felén, de fű alatt már nálunk is elkezdődött a sokat emlegetett információs társadalom kialakulása. Magyarországon ebben a kormányzati ciklusban még nem látom realitását annak, hogy önálló minisztériumként működjön a kormánybiztosi hivatal. Az viszont meggyőződésem, hogy a kormánybiztosság alapja lesz egy informatikai minisztériumnak, ahol is az informatika mellett meg fog jelenni a kutatás-fejlesztés megfelelő hazai képviselete is. Ezért e hivatal kialakítását egy jól működő minisztérium modelljének tekintem. A kormánybiztos és hivatala- annak ellenére, hogy a hivatalos kormányzati struktúrán kívül helyezkedik el-, a magyar informatikai irányítás csúcsa lehet. A kormánybiztosság az összes minisztérium informatikai politikájáért felelős kell legyen. E szervezetnek kell rendelkeznie minden olyan forrással, amelyet ilyen célokra a különféle minisztériumokhoz rendeltek. A következő évi költségvetésnél pedig már ennek a kormánybiztosságnak kell megterveznie a kormányzati szervezetek informatikai beruházásait, természetesen az egyes minisztériumok igényei, azok indokoltsága, valamint az egységes közeli és távoli informatikai célok elérése érdekében. Ezzel megszűnik a decentralizált, jórészt ellenőrizhetetlen, koordinálatlan és rengeteg párhuzamosságot hordozó informatikai irányítás. Az, hogy ki lesz az egységes informatikai politikáért felelős személy, még nem eldöntött kérdés, több jelölt is esélyes erre. A poszt betöltésére Stumpf István miniszter úr tesz javaslatot a miniszterelnök úrnak, aki az előterjesztés alapján fogja meghozni a döntést. Kalmár István, a miniszterelnök informatikai főtanácsadója A KORMÁNYBIZTOSSÁG ALAPJA LESZ EGY INFORMATIKAI MINISZTÉRIUMNAK, AHOL MEG FOG JELENNI A KUTATÁS-FEJLESZTÉS KÉPVISELETE IS.
QP | Quality Placement