A Budapest Főváros Kormányhivatala által készített jelentés jelentés hemzseg a tévedésektől és hazugságoktól, ezeket az intézmény és a főjegyző a dokumentumok alapján tételesen cáfolja - bárki elolvashatja az alábbi linken - írja bejegyzését a főpolgármester.

Karácsony újabb dokumentumokat hoz nyilvánosságra, s mint írja, a nyilvánvaló részrehajlás és politikai elfogultság miatt kezdeményezik a fővárosi kormányhivatal kizárását a Pesti úti idősotthont érintő vizsgálatokból. Állunk minden vizsgálat elé, de az csakis elfogulatlan, pártatlan és tényszerű lehet. Titkolnivaló nincs, ezért is hozzuk most nyilvánosságra a kormányhivatal megállapításait és az azokra adott tételes fővárosi válasz - olvasható posztjában.

A főjegyző által írt cáfolat főbb pontjait a 24.hu összegezte:

  • Nem felel meg a valóságnak - és nem derül ki, hogy a kijelentést mire alapozzák -, hogy március 12-én járt utoljára főállású belgyógyász szakorvos az intézményben, és nem lelhető fel ilyen szerződés, mivel március 20-án is rendelt, ami jelenléti ívvel igazolható. Emellett az otthonnak 8 orvossal és 6 szolgáltatóval - további 6 orvos - volt szerződése, akik március, április hónapban rendeltek is.
  • A főápoló aláírásával igazolt jelenléti ívekkel szemben a Kormányhivatal azt állítja, hogy több napon keresztül hiányzott az orvosi jelenlét, miközben igazolható, hogy márciusban minden hétköznap és áprilisban is több mint egy tucatnyi napon keresztül volt rendelés, miközben az intézmény már járványügyi zárlat alatt állt.
  • A Kormányhivatal főállású orvost kér számon, miközben a vonatkozó rendelet ezt nem írja elő, a munkakör a jogszabályok szerint megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban is betölthető.
  • A Pesti úti idősotthon évek óta elsődlegesen a vállalkozási jogviszonyt alkalmazza, amelyet az intézményt rendszeresen ellenőrző hatóság is rendre megfelelőnek talált, legutóbb 2019. június 14-én. A korábbi években folytatott engedélyező hatósági ellenőrzések semmilyen jogszabálysértést nem állapítottak meg.
  • A folyamatos, napi 24 órás jelenlétet egyetlen jogszabály sem írja elő szociális intézményekben.
  • A rendelkezésre álló szerződések szerint az intézmény az előírt 40 órával szemben 8 orvossal, összesen heti 53 óra szakorvosi ellátásra kötött szerződést. Ehhez számítandó továbbá 2020. március 20-ig egy fő közalkalmazott orvos heti 32 órába, illetve 2020. április 13-tól egy orvos heti 20 órában.
  • A Fővárosi Önkormányzat szerint okszerűtlen és minden alapot nélkülöz az a feltételezés, hogy az orvosok jelenléte bármilyen módon képes lehetett volna a tömeges fertőzés megakadályozására, mert a Covid-19 természetéből adódóan ha a fertőzés egy ilyen zárt, idős, leromlott egészségi állapotú emberek alkotta közösségben fejét, akkor rendkívül gyorsan igen nagy számú ember megbetegedését okozhatja.
  • Április legelején volt néhány olyan nap, amikor részben a 65 év feletti orvosokra vonatkozó kormányzati intézkedések, részben a szerződött orvosok nem szerződésszerű teljesítése miatt nem volt fizikailag jelen orvos az intézményben, de ez nem hozható összefüggésbe a tömeges fertőzésekkel. A helyzetet figyelemmel követték a járványügyi hatóságok és tisztában voltak az orvosi helyzettel, de konkrét intézkedést ez ügyben nem tettek.
  • Az általános ápolási, szakápolási feladatokon túl az általános orvosi (háziorvosi) feladatokat meghaladó szakorvosi ellátás vagy sürgősségi ellátás nyújtása nem az intézmény feladata. A feladata a beteg ezt igénylő állapotának észlelése, a szükséges további ellátásba utalásának kezdeményezése.
  • Ebben a helyzetben az egyetlen, aki az orvosi ellátás azonnali helyreállítására jogosult, képes és köteles, az a budapesti kormányhivatal illetékes kerületi hivatala. A jogszabályok szerint ugyanis ha a kerületi hivatal nem látja biztosítottnak a korábban az intézményi orvos által végzett kezelőorvosi feladatok ellátását, azonnali intézkedésként orvos kirendeléséről rendelkezhet, adott esetben valamely egészségügyi szolgáltatót kötelezve erre.

Karácsony azt írja,

a kormányhivatal jelentésére a törvény szerint az intézménynek és a fenntartónak lehet és kell reagálni... Budapest Főváros Kormányhivatala ezek után méltatlanná és alkalmatlanná vált a pártatlan vizsgálatok lefolytatására. Ezért kezdeményezzük a kizárásukat. Találjanak olyan szervet, amely legalább a látszatra képes adni, és megpróbálja elérni, hogy a politikai elfogultság ne írja felül a tényeket. Ilyen vizsgálatnak állunk elébe.