A munkahelyi oltásokkal kapcsolatban részletszabályokat a 18/1998-as számú, a fertőző betegségek terjedésével, és így a kötelező és ajánlott oltásokkal kapcsolatos minisztériumi rendelet tartalmazza.

A jogszabály meghatározza, hogy milyen esetekben rendelhető el általában kötelezően védőoltás. A munkakörhöz kapcsolódó védőoltásokkal kapcsolatban a rendelet azt mondja, hogy a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi egészségügyi veszélyeket megfelelően felmérni, és e veszélyek csökkentése érdekében köteles biztosítani a veszélyeztetett munkakörben dolgozók védőoltását. Külön is szerepel, hogy bizonyos egészségügyi munkakörökben a munkáltató köteles felajánlani az influenza elleni védőoltást.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) emellett évente kiad egy védőoltásokkal kapcsolatos módszertani levelet, amely meghatározza, hogy mely munkakörökben milyen védőoltások kötelezőek.

Az NNK 2020-as módszertani levele még nem tartalmazhatott ezekkel a védőoltásokkal kapcsolatban iránymutatást, a 2021-es levelet pedig még nem adták ki. Jelenleg, elegendő információ hiányában a módszertani levél a Covid-19 elleni védőoltásokkal kapcsolatban nem is tud még ajánlásokat megfogalmazni - írta a Móricz Ildikó ügyvéd a HRportálon.

A hatályos szabályozás szerint a munkáltató akkor tehet kötelezővé védőoltást a munkavállalók számára, ha ezt jogszabály - ideértve az NNK módszertani levelét is - kötelezővé teszi. Mivel azonban a koronavírus kapcsán még nincs konkrét iránymutatás, a munkáltatók jelenleg nem tehetik kötelezővé védőoltások alkalmazását - kivéve az olyan kivételes helyzeteket, mint például az olyan egészségügyi munkaköröket, ahol csökkent immunrendszerű betegekkel foglalkoznak vagy ahol az egészségügyi dolgozók kitettsége magas.

A szakértő szerint sok munkajogi vita várható a Covid-19 elleni védőoltásokkal kapcsolatban. Ezek száma akkor csökkenthető, ha az állam körültekintően határozza majd meg, hogy milyen munkakörökben kötelező, vagy tehető kötelezővé, illetve ajánlott a védőoltás.

Feltételezhetően elég szűk körben lesz majd kötelező a koronavírus elleni védőoltás - írta Móricz Ildikó. A kérdés másik oldala, hogy egyes munkahelyeken a munkáltatónak fel kell-e ajánlania a védőoltás lehetőségét a munkavállaló számára.

Ahol a munkáltató kötelezően nem rendelheti el a védőoltás alkalmazását, ott nem is szankcionálható önmagában az, ha egy munkavállaló nem szeretné magát beoltatni. Ugyanakkor azt szankcionálhatja a munkáltató, ha a dolgozó nem tartja be az egyéb egészségügyi védőintézkedéseket (távolságtartási, maszkviselés).