Három járványhullám, és világszerte a legrosszabbak közé tartozó halálozási számok után nyakunkon a negyedik hullám, a kormány pedig továbbra is a sikeres járványkezelő szerepében tetszeleg és úgy tesz, mintha nem kellene semmitől sem tartanunk. Pedig a járványkezelést átláthatatlan, kapkodó, ellentmondásos, betarthatatlan intézkedések, szegényellenesség és a pártpolitikai érdekek mindenek felett állása jellemezte - írja a 444-en vezetett blogjában a TASZ. Álláspontjuk szerint a saját hibáinkból is jobb levonni a tanulságot, mint újra elkövetni őket. A jogállami járványkezelés érdekében 5 pontos javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amely az alábbiakban olvasható.

1. A szabályok tartsák tiszteletben a szabadságjogokat és jogállamiságot, legyenek átgondoltak, megismerhetők, betarthatók!

Megismerhető, többfokozatú, a helyzetnek megfelelően alkalmazható szabályrendszert szorgalmaznak, előre meghatározott keretrendszerrel. A szabályokat így mindenki megismerheti, felkészülhet rájuk, a kormánynak pedigcsak annyi a dolga, hogy az aktuális állapotnak megfelelően hatályba lépteti a szükséges szabályokat. Készítsék fel a jogalkalmazókat is: a hivatalok, a rendőrség, a háziorvosok ne akkor találgassák a szabály értelmét, amikor már alkalmazniuk kellene - írja a TASZ.

Helytelenítik a „rendkívüli bejelentések”, kvázi-jogszabályok gyakorlatát, közlönyben való kihirdetés előtti Facebook-bejelentéseket, miniszteri utasításokat, körleveleket. Ez a közlésmód nemcsak a jogállamiság követelményével ellentétes, de sok zavar forrása is volt, mert a bejelentés és a kihirdetett szabály sokszor nem volt átfedésben, a kvázi-normákat pedig gyakran csak szivárogtatásokból ismerhette a nyilvánosság - hívják fel a figyelmet.

2. Szakmai döntéseket a járványkezelésben!

A TASZ megállapítása szerint a kormány eddigi járványkezelését, lezárásokról, korlátozásokról való döntéseket a napi politikai érdekek dominálták, amin a negyedik hullámban a kormánynak mindenképp változtatnia kellene:

Nemzetközi és hazai szakmai ajánlásokkal való összhangot javasolnak, valamint kiemelik, hogy a kormánynak nem tetsző szakmai állásfoglalást megfogalmazókat ne minősítsék politikai ellenfélnek.

Rámutatnak az együttműködés fontosságára, hozzátéve, hogy itt az ideje, hogy a kormány az ország érdekeit a saját hatalmi érdekei elé helyezze.

A veszéllyel arányos korlátozásokat szorgalmaznak, megjegyezve, hogy  járvány eddigi másfél éve alatt a kormány – részben politikai motivációból, részben a szakértelem hiánya miatt – hol túl-, hol pedig alulreagálta a járvány veszélyeit, ezzel sokszor több kárt okozva, mint hasznot.

Az egészségügy válsághelyzeti működése betegek ezreit vágta el az ellátástól; az általános látogatási tilalom a betegek, ellátottak, fogvatartottak számára hónapokra tette lehetetlenné a kapcsolattartást; az iskolabezárás a szülők és tanárok vállára tette az oktatás megszervezésének felelősségét; a totális gyülekezési tilalom ellehetetlenítette a köztéri véleménynyilvánítást, akkor is, amikor más rendezvényekre már szabadon lehetett menni. Eközben a maszkviselés, a lezárások bevezetése az első hullámban túl szigorú volt, tavaly ősszel viszont heteket késlekedett, hozzájárulva Magyarország szégyenletes vezető pozíciójához a halálozási ráta nemzetközi összevetésében - írja a TASZ.

3. Hiteles tájékoztatást!

Sikerpropaganda helyett közérthető, hiteles, megbízható információkra, egyenesen, nyíltan kommunikációra van szükség a járvány adatairól, és arra, hogy szüntessék meg a manipulációt a számokkal. Az adatok legyenek elérhetők írásban, ne csak sajtótájékoztatókból lehessen tájékozódni. Legyen átlátható az egészségügy aktuális helyzete.

Nyilvános oltási tervet sürgetnek és valamennyi oltás teljes dokumentációjának publikálását.

Proaktív, közérthető adatközlést javasolnak, könnyen elérhető, pontos és minél részletesebb adatokat szorgalmaznak, település, életkor és más fontos tényezők szerinti bontásban, kijelentve, hogy a pontos járványügyi adatokhoz mindenkinek joga van.

Az újságíró nem ellenség - fogalmaznak a javaslatban, ezért annak a gyakorlatnak a felszámolására szólítanak fel, mely szerint az ellenzékinek bélyegzett újságírók kérdései válasz nélkül maradnak. Az operatív törzs tájékoztatóira engedjék be a sajtót, ne szelektáljanak a kérdések között. Tegyék lehetővé a tudósítást a kórházakból és vonják vissza a közszférában bevezetett nyilatkozatstopot - áll a javaslatcsomagban

4. Segítséget a leginkább kiszolgáltatottaknak!

A járvány a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb, legelesettebb társadalmi rétegekben fokozottan éreztette közvetlen és közvetett hatásait. A kormány alig tett eddig valamit, hogy kifejezetten nekik segítsen, ezen pedig haladéktalanul változtatnia kellene - véli a szervezet, s ennek érdekében célzott tájékoztatással végrehajtott oltási kampányt támogatnak. A tájékoztatásnak el kellene eloszlatni az oltás miatti félelmeiket, a regisztráció eltörlésével, helyszíni oltókampánnyal pedig fizikailag is meg kellene könnyíteni az oltáshoz való hozzáférést.

Mindenki számára elérhető alapszolgáltatásokat sürgetnek, amit a TASZ szerint a kormánynak célzott intézkedésekkel kellene elérnie és mindenkinek legalább annyi segítséget kellene nyújtania, ami garantálja az emberi méltóság minimális szintjét. Az önkormányzatoknak és az érintetteknek is segítségre van szükségük a leghátrányosabb térségekben, célzott támogatás formájában - hangsúlyozzák.

5. A járványt ne használják politikai haszonszerzésre!

A TASZ a javaslatcsomag utolsó pontjában kormány a járványhelyzet idején végrehajtott rendszerszintű változtatásait veszi górcső alá. E változtatások kizárólagos célja álláspontjuk szerint a hatalmi pozíció biztosítása volt. Megemlítik a felsőoktatás kiszervezését, az Alaptörvény módosítását, az egészségügyi rendszer átszabását, benne az orvosok státuszának megváltoztatását és a választási rendszer módosítását is. Mindez egy olyan időszakban, a veszélyhelyzet alatt történt meg, amikor az általános gyülekezési tilalom bevezetése és az információk korlátozott hozzáférhetősége miatt alig maradt eszköz a tiltakozás kifejezésére - hívják fel a figyelmet. A negyedik hullám kezdetén, a választások előtt ezért kétszeresen is indokoltnak tartják felszólítani a kormányt arra, hogy hagyjon fel azzal, hogy a járványkezelést ürügyként használja hatalmának további kiterjesztésére.

További részletek itt olvashatók.