A koronavírus--járvány okozta kedvezőtlen gazdasági helyzet kezelésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már a héten elküldte a kormánynak a javaslatait, most pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tette közzé, milyen átmeneti intézkedéseket tartana szükségesnek..

A kilenc pontból álló javaslatcsomagban szerepel többek között, hogy az állam egészítse ki azoknak a diplomás alkalmazottaknak a fizetését, akiket az adott cég június végéig legalább félállásban tovább fogllalkoztat és fizetésként odaadja nekik a garantált bérminimum felét, azaz 70 ezer forintot. Emellett a kata-mentesség kiterjezstését is szeretné elérni a BKIK.

QP | Quality Placement
  • A bérleti díjak terhét az állami keresletkorlátozó intézkedések ideje alatt egyenlő arányban érdemes a három érintett fél között felosztani. Az ingatlantulajdonosok kapják meg az államtól az eddigi bérleti díj egyharmadát, amiért cserében engedjék el egy másik harmadát. A vállalkozók pedig a forgalmuk visszaesésének függvényében vagy fizessék ki a harmadik egyharmadot vagy kapjanak erre fizetési kedvezményt a válság utánra. A fizetési kedvezmény megoldására érdemes lehet a kereskedelmi bankokat bevonva, kedvezményes kamatozású hitelt biztosítani. A bérleti díjakat euróalapon tartalmazó szerződések esetében a BKIK 330 forint/euró árfolyamon fixálná a díjszámítást a válság idejére.
  • Az állam átmenetileg 100 ezer fővel emelje fel azonnali hatállyal a közmunkaprogram országos keretszámát és biztosítsa az ehhez szükséges forrásokat.
  • Az állam minden lehetséges eszközzel teremtse meg az építőipari munkák biztonságos végzésének lehetőségét.
  • Az uniós források gyors mozgósításával és átcsoportosításával a kormány teremtse meg a finanszírozását és indítsa el a már engedélyezési és kiviteli tervekkel rendelkező, de korábban forráshiány miatt elutasított állami és önkormányzati építőipari beruházásokat.
  • Az állam sürgősséggel állítson fel egy munkaerő mobilitási alapot, amiből többoldalúan támogassa a turizmusban munkáját vesztő emberek mezőgazdaságba és építőiparba átáramlását. Mivel az érintett iparágak fizetései, munkakörülményei és presztízse jelentősen eltér, így többféle támogatást kell egyszerre alkalmazni. Egyrészt szükség van a mezőgazdasági fizetések mellé egy havi 50 ezer forintos mértékű állami bérkiegészítő támogatásra. Másrészt szükséges a munkaerő-mobilitás elérése érdekében az utazási és szállási költségek támogatása.
  • A kormány a válság idejére ideiglenesen módosítsa a munkabérre vonatkozó végrehajtási szabályokat, és 10 százalékban maximalizálja a bejelentett bérből a korábbi tartozások megtérítésére fordítható mértéket.
  • A főállású katás vállalkozók ideiglenes adómentességének kiterjesztése az összes válság által érintett iparágra.
  • A piaci szektorban a közép és felsőfokú végzettségűek körében veszélyben levő körülbelül 800 ezer embernek a munkahelyének a megtartása érdekében át kell venni a német "Kurzarbeit" módszert. Ha a munkaadó vállalja, hogy félállásban legalább a garantált bérminimumon tovább foglalkoztatja június 30-ig a munkavállalóit (ez legalább nettó 70 ezer forintos fizetést jelent), akkor erre a három hónapra az állam havi 100 ezer forinttal kiegészíti a munkavállaló bérét, így az legalább nettó 170 000 forint lesz. Az állami kifizetést kössék a munkavállalók munkaadókkal egyeztetett önként vállalt önképzési programjához.
  • A készlet leselejtezési veszteséget szenvedett vállalkozások kapjanak egyszeri, iparáganként különböző, az iparág készlettartási sajátosságaihoz igazodó, az árbevétel százalékos arányában kiszámított állami kárenyhítést.