A jövőben kormányrendelet vagy miniszteri rendelet tervezete csak úgy adható be a kormányhoz, hogy gondoskodni kell az abban foglalt terhek kompenzálásáról.

Az új teher lehet adminisztratív, fizetési kötelezettséggel járó, vagy pedig olyan, amely egyéb módon növeli a jogszabály címzettjeinek a költségeit. Az előterjesztőnek javaslatot kell tenne arra, hogy a maga ágazatában, vagy jogterületén, más jogszabály módosítással (vagy hatályon kívül helyezéssel) miképpen kompenzálható az új teher.

A tehercsökkentés követelményének az is megfelel, ha más - az új kötelezettséget bevezető jogszabállyal nem módosítható - jogszabály módosítására vagy hatályon kívül helyezésére tesz az előterjesztő javaslatot, a jogszabály-előkésztési feladatkörébe tartozó jogterületen - fejeződik be a Magyar Közlönyben megjelent határozat.