A Magyar Közlönyben megjelent rendelet a Budapest XI. kerületében felépülő kórház beruházásánál a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelölte ki.

A beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – 15 nap. A szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – 8 nap.

A beruházással összefüggésben

  • településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
  • településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

A kórház területe - amelyet több telekből alakítanak ki - legalább 20 ezer négyzetméter (2 hektár) lesz. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50 százalék, a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke pedig 80 százalék lehet. A zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20 százalék, az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter, az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg az 55 métert.