A KSZSZ és az MKKSZ álláspontja szerint alkotmányellenes a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvénynek az a szabálya, amely szerint a "méltatlanság" és a "bizalomvesztés" alapul szolgálhat a jogviszony megszüntetésére. Ez a szabály - a szakszervezetek szerint - sérti a jogállamiság elvét, ellentétes az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdésében szabályozott munkához való joggal, illetve a 70. § (6) bekezdésben szabályozott közhivatal viseléséhez való joggal. E rendelkezés alkalmazása során sérelmet szenved az emberi méltósághoz való jog és elfogadhatatlanul korlátozza az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében szabályozott bírósághoz fordulás jogát is.

A Köztisztviselők Napja is alkotmányellenes?

A szakszervezetek szerint alkotmányellenes a Köztisztviselők Napja - mint munkaszüneti nap - megtartására vonatkozó szabály is. Érthetetlen, etikátlan - és sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglaltakat - az a szabály, amely szerint "az ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggő munkakört betöltők részére" július 1-je nem munkaszüneti nap.

A Köztisztviselők Napja munkaszüneti nappá történő nyilvánítására 2001-ben került sor, amikor ugyanaz a politikai erő kormányzott, mint jelenleg - állapítja meg a szakszervezetek által jegyzett közlemény.

A megkülönböztetés azért alkotmánysértő, mert az ugyanazon jogviszonyban állók között nincs ésszerű indoka a megkülönböztetésnek, a negatív diszkriminációnak - magyarázzák az érdekvédelmi szervezetek.

A szakszervezetek nem vitatják azt, hogy a közigazgatási szerveknek minden munkanapon szolgáltatniuk kell. Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy törvény úgy írjon elő többletkötelezettséget azonos hivatalban dolgozók között, hogy annak ellentételezésére semmilyen formában nem kerül sor.

Alkormányellenes a korlátozott jogvédelem is

A munkavállalói érdekképviseletek szerint alkotmányellenes az is, hogy a kormánytisztviselői körben a szakszervezeti tisztségviselőket (a jelenleg hatályos Munka törvénykönyvében foglaltaktól eltérően) csak korlátozottan illeti meg a jogvédelem. A KSZSZ és az MKKSZ ismeri az ún. "új Munka törvénykönyve" tervezetének vonatkozó szabályát, amely teljesen megszüntetné minden területen a szakszervezeti tisztségviselők elbocsátásának szabályait.

A beadvány írói, bízva abban, hogy a fent említett tervezetből soha nem lesz törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló szabályok jelenleg hatályos törvényekhez történő igazítását kérik.

A beadványt itt olvashatja.