Az export az előző év első öt hónapjához mérten 15,8%-kal emelkedett. Az export 51,5%-át az ipari vámszabad területeken működő szervezetek adják, ezeknél a vállalkozásoknál az ipari átlagot jelentősen meghaladó (19,3%-os) növekedést regisztráltak az előző év január-májusához képest. Az ipar öthavi belföldi értékesítésének színvonala 2,5%-os növekedést mutat. 2001 májusában a feldolgozóipari termelés 7,7%-kal nőtt, a villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás teljesítménye 4,1%-kal bővült 2000 azonos időszakához viszonyítva. A villamosgép-, műszergyártásban 17%-os volt a növekedés; a feldolgozóipar két másik jelentős súlyt képviselő ágazata közül a járműgyártás termelése májusban 12%-kal emelkedett, az élelmiszeriparé 2%-kal csökkent. A gép-, berendezésgyártás 25% feletti mértékben nőtt. 13-14%-kal bővült az egyéb nem fém ásványi termékek és a gumi-, műanyag termék gyártása, 3-9%-kal a fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása, a papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység, illetve a fafeldolgozás. Kismértékben (2-3%-kal) csökkent a textília, textiláru gyártása, a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás és a vegyi anyag, termék gyártása. A bőrtermék-, lábbeligyártás 2001. májusban 8%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipar összes értékesítésének 59%-a export volt. Az egy főre jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az év első öt hó-napjában kismértékű létszámnövekedés (1,1%) mellett 8,3%-kal volt magasabb a 2000. azonos időszaki-nál.