Január 1-jén lép hatályba az Európai Unió harmonizált lakossági adatgyűjtéseire vonatkozó keretjogszabálya és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek (Integrated European Social Statistics - IESS). A jogszabály az európai és a hazai háztartás-statisztikai adatgyűjtések számos területén, de elsősorban a munkaerő-felmérésben eredményez változásokat.

A módszertani módosítás eredményeként változik a gazdasági aktivitás egyes kategóriáinak számbavétele: a gyed, gyes mellett dolgozókon túl azok is foglalkoztatottnak minősülnek, akik a gyermekgondozási ellátás igénybevétele előtt dolgoztak utoljára, a távollét idején pénzbeli juttatásban részesültek, és az ellátás igénybe vételét követően visszatérhetnek korábbi munkahelyükre. Az új módszertan szerinti számbavétel 120-150 ezer fővel növeli Magyarországon a foglalkoztatottak létszámát, és 1,8-2,3 százalékponttal a foglalkoztatási rátát - jelentette be a KSH.

Más változás is lesz

A módszertani változás érinti a diákok, a segítő családtagok, a közfoglalkoztatottak vagy a szezonális munkát végzők számbavételét is, de a foglalkoztatási adatokban ezek jelentősebb elmozdulásokat nem eredményeznek.

Az új módszertan szerinti adatközlést - a nemzetközi jogszabályokkal összhangban - a 2021. január tárgyidőszak publikálásakor kezdi meg a hivatal, és az adatok közzétételekor az időbeli összehasonlíthatóságról is gondoskodik.

Mi az IESS?

Csaknem tíz éve zajlik az unióban a társadalomstatisztika modernizációs folyamata, aminek célja a felhasználói igényeknek való jobb megfelelés, az időszerűség javítása, valamint az egyre csökkenő források melletti növekvő információigény kielégítése.

A jövő év elején életbe lépő új szabályozás az eddigi individuális, adatgyűjtés specifikus kialakítás helyett, egy integrált, flexibilisebb keretjogszabályi rendszer alakít ki a társadalomstatisztikai adatgyűjtések vonatkozásában. Az új szabályozás alá tartozó területek: munkaerő, jövedelem és életkörülmények, egészség, oktatás, időfelhasználás, valamint fogyasztás.