A Kúria szerint a kérelem megalapozatlan volt, és egyetértettek a Nemzeti Választási Bizottság határozatával, mely kimondta: nincs lehetőség a levélszavazás tisztaságának ellenőrzésére.

Az NVB korábban úgy határozott, hogy a választási törvény „területi hatálya csak Magyarország területére terjed ki”, márpedig “a kifogás tárgyává tett cselekmény nem Magyarország területén történt, a (…) becsatolt videófelvételek alapján az Románia területén, Marosvásárhely melletti Jedd község határában történt.” Az NVB azt is megállapította, hogy „hatáskör hiányában nem vizsgálhatja az ismeretlen személyek Románia területén kifejtett tevékenységét”.

Ezzel a Kúria is egyetértett, döntésükben pedig szerepel az is, hogy a választási eljárás sommás jellege és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben a bírósági jogorvoslatra előírt rövid határidők kizárják a bizonyítási eljárás lefolytatásának és ennek keretében hiánypótlási felhívás kibocsátásának a lehetőségét a vitás hatásköri kérdések elbírálása esetén is - olvasható a portálon.

„Az érvelés valószínűleg nem új, korábbi döntésekre is hivatkozik, de ezzel végleg egy viccet csinál önmagából, a választási bizottságból, az egész választásból, az állítólagos demokráciából és Magyarországból is” - kommentált a döntést Hadházy Ákos országgyűlési képviselő.