A nyitott kérdések köre, amely eredetileg közel kétezer módosító EP-javaslatot jelentett, tovább szűkíthető, számos probléma megoldható, és végső soron csupán egyetlen kérdésben térnek el markánsan az álláspontok, nevezetesen abban, hogy a preventív szankciók esetén egyenes vagy fordított minősített többség legyen-e szükséges a döntéshozatalhoz - tájékoztatta csütörtökön Brüsszelben az újságírókat Martonyi János. Előző éjjel a diplomaták és az EP képviselői hajnalig egyeztettek egymással.

A tervezett hat jogszabály, amelynek elfogadtatása a magyar EU-elnökség legnagyobb horderejű kihívása, az célozza, hogy az EU-országok az újabb válságok elkerülése érdekében szorosabban hangolják össze gazdaságpolitikájukat. Az előirányzott intézkedések egyik eleme, hogy a tagországok az esetleges veszélyekre már időben fel akarnak figyelni, és olyan mechanizmust akarnak kialakítani, amelynek segítségével már az első aggasztó jelzések esetén vissza lehet terelni egy rossz irányba tartó nemzetgazdaságot az egészséges pályára - olyankor, amikor a gondok még nem bontakoztak ki a maguk teljességében.

Az ilyen, úgynevezett preventív szankciókról a Tanács egyeztetett álláspontja szerint minősített többséggel kellene dönteni. Az EP azonban amellett van, hogy - megfelelő bizottsági előterjesztés esetén - ne a szankcionálás elfogadásához, hanem ellenkezőleg, a szankció elutasításához, az érintett tagállam "felmentéséhez" legyen szükség minősített többségre.

Martonyi János megjegyezte: nem akarja e kérdés jelentőségét alábecsülni, de még kevésbé túlbecsülni. Hangsúlyozta, hogy itt nem a magyar elnökség azon törekvéséről van szó, vajon mikorra sikerül megállapodásra jutni, nem "trófeákat" kell gyűjteni. A tét valójában az - fejtette ki a magyar diplomácia irányítója -, hogy minden elemében el tud-e fogadni az unió egy átfogó gazdasági csomagot, képes-e az EU a gazdasági csomag alapvető kérdésében eredményre jutni, áthidalva két uniós intézmény nézeteltérését.

A magyar elnökség eddig is hatalmas munkát végzett, és végez most is a siker érdekében - emelte ki a külügyminiszter, és elmondta: uniós vezetők szintén a legnagyobb elismerés hangján szóltak a konszenzus kialakításán munkálkodó magyar elnökségről.

QP | Quality Placement