Még 2016-ban született az az uniós bizottsági rendelet, amely két lépcsőben szigorítja a légfűtő és léghűtő berendezések hatásfokát. Az első lépcső jövő év első napján, míg a második 2021. január elsején lép hatályba. Ezt követően az előírtnál rosszabb hatásfokú ilyen berendezéseket nem lehet forgalomba hozni.

A kormány honlapján megjelent rendelettervezet gyakorlatilag ezt mondja ki. Az uniós rendelet viszont részletezi a hatásfokokat is. Így például jövő év elejétől az elektromos légbefúvásos fűtőberendezések hatásfoka legalább 30, az  elektromos motorral hajtott levegő-levegő típusú hőszivattyúké 133, míg a kompakt hőszivattyúké 115 százalékos kell hogy legyen. A második lépcsőben - 2021-től - a hatásfokok (az előbbi sorrendben) a következők: 31, 137, illetve 125 százalék.

A hűtőberendezéseknél jobb hatásfokokat követel a rendelet. Így például az elektromos motorral hajtott levegő-levegő típusú légkondicionáló berendezések megkívánt hatásfoka 2018-tól 181 százalék, míg a kompakt légkoncicionáló berendezéseké 117 százalék. A 2021-től kötelező előírás ezekre 189, illetve 138 százalék.