A szervezet szerint a bevezetett egészségügyi óvintézkedések súlyosan megnehezíthetik a mikro- és kisvállalkozások könyvelői, adóbevallás-, és számviteli beszámolót készítők munkavégzését is.

A fertőzéstől való - mindkét fél részérő fennálló - félelem miatt, az ügyfeleikkel való személyes kapcsolattartás, és így a bizonylatok eljutása már most problémát jelent. Várhatóan akadozhat a vállalkozások közötti - nem elektronikus - bizonylatforgalom is, ami ugyancsak gondot jelenthet az adóbevallások határidőre történő beadásában, mert a bizonylatok ebből adódóan is késve jutnak el a könyvelőhöz.

A szervezet szerint a jogszabályban általános érvénnyel mondják ki, hogy a 2020. július 31-ig határidős estekben -amennyiben az egészségügyi vészhelyzet addig nem szűnik meg-, a vállalkozásokra a különböző jogszabályokban meghatározott adóbevallási, adatszolgáltatási, számviteli beszámoló letétbe-helyezési határidők mulasztása miatt -jóhiszemű joggyakorlás esetén- nem kerül sor mulasztási bírság kiszabására.

Az ilyen bevallási késedelemből adódóan -amennyiben a késett bevallásban lévő adót a beadásával együtt megfizetik- késedelmi pótlék kiszabásra ne kerüljön sor, és ebben az időszakban beadott bevallások önrevíziói mentesüljenek az önrevíziós pótlék alól, továbbá ne lehessen az előbbiek miatti késedelmes fizetés esetén végrehajtást indítani, és hogy az adózói minősítés ezek miatti nem változtatható meg.