Az év elején megszokott − alapvetően a kifutó közfoglalkoztatásnak és más szezonális hatásoknak köszönhetően −, hogy nő a munkanélküliségi ráta, ennek üteme hasonló az előző éviekhez. Tavaly december és idén február átlagában ugyanis a KSH mai közlése szerint a 15−74 évesek körében 11,6 százalékra nőtt a ráta, ez egy hónap alatt 0,4 százalékpontos emelkedés, továbbá ez a szint megegyezik az egy évvel korábbival, illetve 0,1 százalékponttal nagyobb a két évvel korábbinál. Az idei második hónapban − az előző havi 18,1 ezres emelkedés után − újabb 15,5 ezerrel nőtt, azaz 501,9 ezer főre ugrott az állástalanok száma, míg a foglalkoztatottaké 37,7 ezerrel csökkent. Az utóbbi egy évben csupán 23 ezer fővel lett több foglalkoztatott, míg állástalanból 4 ezerrel talált többet a KSH.

E három hónapban a 15-74 éves munkanélküli férfiak létszáma 282 ezer fő volt, 9 ezer fő­­vel több az egy évvel korábbinál, munkanélküliségi rátájuk 0,3 százalékponttal, 12,1 százalékra emelkedett. A munkanélküli nők száma 220 ezer fő, munkanélküliségi rátájuk 11,0 százalék volt, ami 0,3 szá­za­lék­ponttal ala­cso­­­nyabb az előző év azonos időszakinál. (A változások a mintavételi hibahatáron belül maradtak.)

A munkanélküliek 17,9 százaléka a munkaerőpiacon csak kis létszámban jelenlévő 15-24 éves kor­osz­tály­ból ke­rült ki. E korcsoport 29,2 százalékos munkanélküliségi rátája 0,9 százalékponttal magasabb a tavalyinál. A 25-54 évesek, azaz az úgynevezett legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 10,8 százalékos volt, ami 0,2 százalékpontos növekedésnek felelt meg. Az 55-64 évesek mutatója 2,2 szá­zalék­pont­tal, 7,3 százalékra csökkent. A munkanélküliek 45,6 százaléka egy éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség átlagos idő­­­­­­tartama 15,7 hónap volt.

Piaci vélemények szerint a következő hónapokban is csak minimális javulás várható és a következő egy-két évben valószínűleg marad a 11-11,5 százalék körüli munkanélküliségi ráta. Az aktívak száma a következő hónapokban is nőhet a szigorúbb nyugdíjba vonulási feltételek és a rokkantnyugdíjak felülvizsgálata miatt.