Az eredeti − áprilisban hatályba lépett, előtte sürgősséggel elfogadott −, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról (MEKH) szóló törvény szerint a hivatal elnöke és elnökhelyettesei jogviszonyuk megszűnése után egy évig nem létesíthetnek sem munka-, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, illetve rendszeres gazdasági kapcsolatot olyan gazdasági társasággal, amellyel kapcsolatban hivatali döntés született az elmúlt három évben − ami gyakorlatilag a teljes energiaszektort jelenti.

A mostani módosítás azonban kivenné a tiltás alól a többségi állami tulajdonban lévő cégeket (így például az MVM Zrt.-t), illetve a jelenleg hatályos jogszabályban a tiltólistán szereplő "rendszeres gazdasági kapcsolat gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként vagy tulajdonosaként" esetét mégis megnyitná a leköszönő MEKH-vezetők előtt.