Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számításba vett (maastrichti) adóssága 2011 harmadik negyedévének végén a GDP 82,6 százalékát tette ki1 (22 931 milliárd forint) - közölte az MNB. Ez meghaladja az előzetesen közölt 82 százalékos (22 929 milliárd forint) szintet - az eltérés elsősorban a negyedéves GDP adatok időközben bekövetkezett revíziójának következménye.

A 2011 harmadik negyedévesnél csak 2010 második negyedévében (83,9 százalék) és 2009 elején, az IMF-hitel lehívása után volt magasabb az államadósság. A második negyedévben még csak 76,7 százalékon állt a mutató.

A jegybank korábbi közlése szerint a bruttó adósság harmadik negyedévi növekedéséhez a forint gyengüléséből származó átértékelődések és az új adósság nettó kibocsátását jelentő tranzakciók is számottevően hozzájárultak, körülbelül kétharmad-egyharmados arányban.

A pénzügyi számlák adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási képessége 2011 harmadik negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP 5,5 százalékát érte el.

A háztartások nettó finanszírozási képessége a GDP -5,7 százaléka volt az elmúlt egy évben. Az államháztartás és a háztartások nettó finanszírozási képességére jelentős hatást gyakorolt a 2011 első negyedévében elszámolt, a magánnyugdíj-pénztári kilépések miatti, a háztartások által az államháztartásnak nyújtott tőketranszfer, amely az éves GDP 9,6 százaléka volt.

A nem pénzügyi vállalatok nettó finanszírozási képessége a GDP 2,7 százalékát érte el a 2011 harmadik negyedévével záruló egy évben. A külföld nettó finanszírozási képessége a pénzügyi számlák adatai szerint a GDP -1,5 százalékát tette ki az elmúlt egy évben.