A szóban forgó, most kiadott jelentés a lisszaboni növekedési és foglalkoztatási stratégia előrehaladásáról szóló legfrissebb éves jelentés része - írja az euractiv.hu. A dokumentumot 2007 márciusában az Európai Tanács tavaszi ülésén nyújtják be. A Tanács felkérést kap majd, hogy hivatalosan is fogadja el az egyes tagállamokra vonatkozó ajánlásokat annak érdekében, hogy minden tagállam számára világosak legyenek a tennivalók. A Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországnak nem sikerült teljes mértékben végrehajtania a rá váró feladatokat, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy hazánk 2006 októberében felülvizsgált nemzeti reformprogramot nyújtott be. A tervezett és a tényleges költségvetés közötti igen számottevő eltéréseket követően a kormánynak jelentős mértékben módosítania kell költségvetési kiigazítási pályáját. Mind a foglalkoztatási, mind a mikroökonómiai szakpolitika terén megvalósult néhány reform. Továbbra is számos tennivaló marad azonban ezeken a területeken csakúgy, mint a makrogazdasági stabilitás növelése terén. Csak korlátozott mértékű előrehaladást sikerült elérni az Európai Tanács 2006. tavaszi ülésén tett kötelezettségvállalások teljesítése terén. A brüsszeli testület pozitívumként kiemeli, a deficit csökkentését célzó korrekciós intézkedéseket, amelyek mind a bevételek növelését, mind a kiadások csökkentését magukban foglalják; a munkanélküli-járulék rendszerének reformját; valamint a piacra lépési korlátok megszüntetése egyes területeken, különösen a kiskereskedelmi gyógyszerágazatban. A Bizottság ugyanakkor az ajánlásokat is fűzött az elemzéshez. Ezek szerint folytatni kell a az államháztartási hiány és a bruttó adóssághányad hitelt érdemlő csökkenésének biztosításához szükséges intézkedések végrehajtását, fokozottan támaszkodva ennek során a kiadási oldalra, ideértve az alaposabb és átfogóbb kiadási szabályok kidolgozását. Emellett meg kell reformálni a közigazgatást, az egészségügyet, a nyugdíj- és az oktatási rendszert a hosszú távú költségvetési fenntarthatóság biztosítására és a gazdasági hatékonyság javítására tekintettel Ez magában foglalja a korengedményes nyugdíjazás további korlátozására, a rokkantsági nyugdíjra újonnan jogosulttá válók számának csökkentésére és az egészségügyi rendszer további szerkezetátalakítására irányuló lépéseket - áll az elemzésben, amely szerint Magyarországnak többek között az állami kutatási rendszer reformjára; az állami támogatások csökkentése és átcsoportosítása; a vállalkozások adminisztratív terheinek további csökkentésére; a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci helyzetének javítására; a be nem jelentett munkavégzés bejelentetté való átalakítására; az egész életen át tartó tanulás stratégiájának kidolgozására kell összpontosítania.