A júliusi konjunktúra-felmérés eredményei egyes ágazatokban egyértelműen az üzleti bizalom erősödését, másutt jelentős gyengülését mutatják. A nemzetgazdaság egészében az összevont konjunktúra-mutató értéke 47,4 százalék, megegyezik a májusi mutatóval, valamivel magasabb a júniusinál. Az előző két hónap üzleti várakozásaihoz képest pozitív irányú elmozdulás érzékelhető a mezőgazdaságban, az építőiparban és a kereskedelemben. A feldolgozóipari és egyéb szolgáltatások vállalkozásai körében május - július között a bizalom csökkent, az utolsó hónapban valamelyest erősödött. Az ágazatok rövid távú bizalmi indexeinek változását értékelve kedvező, hogy a mezőgazdasági vállalkozások konjunkturális várakozásai jóval meghaladják az átlagos szintet. A kereskedelemben a cégek üzleti kilátásai mérsékelten javulóak. Az építőipari cégek körében a bizalmi mutató alacsony, a fellendülés hosszan várat magára. A konjunktúra-mutatók alapján a mezőgazdaság júliusban is megőrizte vezető helyét a rövid távú üzleti várakozások tekintetében. A mezőgazdasági cégek optimizmusa a kedvező időjárásnak, a magas terméseredmények és az átlagosnál magasabb felvásárlási áraknak köszönhető. (2008 májusában az agrártermékek termelőiár-szintje 31,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.) A mezőgazdasági vállalkozások tartósan kedvező értékesítési pozícióját az élelmiszeripari termékek világszerte növekvő kereslete, és az energiatermelő növényi kultúrák gyors terjedése garantálják. A kereskedelmi vállalatok mérsékelt derűlátása a belföldi értékesítés lassú élénkülésével áll összefüggésben. A májusi kiskereskedelmi tényadatok ugyan még nem jeleznek forgalombővülést, a trendforduló azonban hamarosan bekövetkezhet. A kereskedelmi vállalatok üzleti kilátásai a forint erősödésével is javulnak. A forgalomnövekedést előidéző tényezők sorában nem hagyható figyelmen kívül a lakossági jövedelmek, s így a fizetőképes kereslet növekedése. Éves szinten átlagosan egy százalék közeli reálkereset-növekedést valószínűsítenek a szakértők. 2008 második fél évére a feldolgozóipari vállalatok rosszabb működési feltételekkel, lassuló teljesítménynövekedéssel számolnak. Az ágazat termelése az áprilisi kiugró növekedést követően májusban mindössze 2,5 százalékkal bővült, az értékesítés volumene belföldön és külföldön is alig bővült. Előrejelzésünk szerint az ipari termelés növekedése a nemzetközi piacok lanyhuló kereslete miatt idén elmarad a tavalyitól, a termelés dinamikája azonban meghaladhatja a 6 százalékot. A kiemelt szektorok közötti összehasonlításban az építőipari vállalatok a leginkább a borúlátók helyzetük, jövőbeni teljesítményük megítélésében. A legutolsó termelési adatok alapján látható, hogy az építőipar még nem jutott túl az elhúzódó gazdasági nehézségeken. A termelés a tavalyi alacsony bázishoz képest is csökken, január-május között a kibocsátás 12 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az ágazat termelése a második félévben valamelyest növekedhet. Az egyéb szolgáltatásokhoz sorolt vállalatok üzleti mutatói az eltelt három hónapban bizalomvesztést jeleznek. A turizmus, vendéglátás gazdasági teljesítménye a kedvezőtlen nyári időjárás miatt meglehetősen bizonytalan mind a belföldi, mind a külföldi relációban. A kiutazások élénkülését a forint erősödése segíti. A szállítási vállalkozások teljesítménynövekedése a termelő ágazatok mérséklődő teljesítményével összefüggésben vélhetően szerényebb lesz a tavalyinál. A posta és távközlés területén a korábbi fejlesztések és korszerűsítések jelentenek garanciát az átlagot meghaladó teljesítménynövekedésre.