A költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek száma több mint 15 ezer, a nonprofit szervezetek száma több mint 72 ezer volt. A társas vállalkozások 47, az egyéniek 53 százalékot képviseltek a működő vállalkozásokon belül. A működő társas és egyéni vállalkozások aránya az elmúlt évek tendenciáját követve változott. Ez az arány az elmúlt évek során fokozatosan eltolódott a társas vállalkozások irányába. Gazdálkodási forma Darab Társas vállalkozás 405 612 Egyéni vállalkozás 450 733 Vállalkozás összesen 856 345 Költségvetési és társadalombiztosítási szervezet 15 310 Nonprofit szervezet 72 405 MRP-szervezet 160 Összesen 944 2203 Területi eloszlásukat tekintve: 2004 III. negyedévének végén a vállalkozások 39,1 százaléka a közép-magyarországi régióban, 11,7 százaléka az észak-alföldi, 11,4 százaléka a dél-alföldi régióban működött, míg a többiben egyenként 8,7-10,3 százalékuk. A társas vállalkozásokat vizsgálva a közép-magyarországi régió jelentősen kiemelkedik, 50,7 százalékuk itt működött, a többi régió részesedése 7,2-9,6 százalék volt. Az egyéni vállalkozások területi eloszlása kiegyenlítettebb. Közép-Magyarország 28,7 százalékos részesedését a többi régió 10,1-13,7 százalékkal követi. Főtevékenység szerint a legtöbb működő vállalkozás az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágban tevékenykedett (arányuk 30,6 százalék), ezt követte a kereskedelem, javítás (21,2 százalék), majd az építőipar (9,5 százalék) és az ipar (8,9 százalék). . 2004. január 1-jétől az eddig nyilvántartott alkalmazotti létszám helyett a tevékenységi létszám fogalmát használja KSH, amely a szervezet tevékenységében részt vevők számát jelenti. Létszám-kategóriák szerint 2004 III. negyedévének végén a működő vállalkozások 24,9 százaléka foglalkoztatottak nélkül vagy ismeretlen számú foglalkoztatottal tevékenykedett, a legtöbb vállalkozás – az összesnek a 71,1 százaléka – az 1-9 fős kategóriába tartozik. A vállalkozások 3,3 százaléka 10-49 fő közötti foglalkoztatottal, 0,6 százaléka 50-249 fő közötti foglalkoztatottal működött, ennél nagyobb tevékenységi létszámmal alig több mint 0,1 százalékuk rendelkezett. 2004. január 1-jétől a korábbiaktól eltérően az adóbevallást benyújtó vállalkozások közül csak azokat tekinti működőnek a KSH, amelyek bevallásuk szerint valamennyi árbevétellel rendelkeznek, vagy van beruházásuk, keletkezik bérköltségük, fizetnek járulékot. A működés feltételeinek szigorítása elsősorban az egyéni vállalkozásokat érintette, mintegy 10 és fél ezer olyan egyéni vállalkozó került ki a működők köréből, akinek volt ugyan adóbevallása, de abban nulla árbevételt tüntetett fel. Ettől eltérően az APEH mindaddig működőnek tekinti az adószámmal rendelkező vállalkozásokat, ameddig tevékenységük megszűnését nem jelentik be, illetve nem kerülnek felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás alá, ezért a két szervezet adatai egymástól eltérnek.
QP | Quality Placement