A Magyarországon működő, a 2005-2008 időszakban rendszeres költségvetési támogatásban nem részesült pártok gazdálkodásukról egyik évben sem adtak teljes körű, hiteles képet, az ellenőrzött pártok kétharmada minden évben elmulasztotta a párttörvényben meghatározott beszámoló közzétételét - olvasható az Állami Számvevőszék jelentésében. A pártok gazdálkodásának törvényességi ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött 34 párt között egyetlen olyan sem akadt, amely maradéktalanul betartotta volna a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásait. A nyilvánosság alacsony szintje mellett az éves gazdálkodásról adott képet torzította, hogy a hivatalosan közzétett beszámolók 80 százaléka nem minősült megbízhatónak és valósnak. A számvevőszéki felülvizsgálattal feltárt lényeges mértékű beszámolási hibák a számviteli törvény előírásainak megsértéséből fakadtak és szabályozási, könyvvezetési, bizonylatolási szabálytalanságokkal egyaránt összefüggtek. A vizsgált pártok 2005 és 2008 között együttesen 856,62 millió forint bevétellel gazdálkodtak, a másik oldalon 706 millió forint kiadást teljesítettek, a ráfordítások mintegy harmada működési és politikai kiadásokra ment el. Az adózási, társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak a pártok munkáltatóként és kifizetőként - egy párt kivételével - nem tettek eleget az ÁSZ szerint.
QP | Quality Placement