A Törvényszék részben megsemmisíti a Bizottságnak az uniós mezőgazdasági alapokból a magyarországi gazdálkodók javára nyújtandó támogatások több millió euróval való csökkentéséről szóló határozatát. De a megvont összeg nagyságrendileg változatlan marad, csak arányosan csökkentik, mert egy magyar kifogásnak helyt adott a testület.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Unió az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott uniós támogatások nyújtásának feltételéül követeli meg az állatjelölésre és- nyilvántartásra, az élelmiszerbiztonságra, az állategészségügyre, a növényvédelemre, valamint a környezetvédelemre vonatkozó uniós előírások tiszteletben tartását. Viszont ezekből több pontnak nem felelt meg a 2008-2011. közötti időszakban a magyar gyakorlat. Így az Európai Bizottság 6 millió 324 ezer eurónyi támogatás kizárásáról döntött.

Csütörtöki ítéletében a Törvényszék megállapította, hogy a Bizottság álláspontjának megfelelően Magyarországnak a 2009-2011. évek során is biztosítania kellett volna, hogy a magyarországi gazdálkodók akkor is tiszteletben tartsák a Natura 2000-es uniós természetvédelmi szabályokat, ha egyébként nem érintett területen dolgoznak.

A Törvényszék azt is megerősítette, hogy a magyar fél 2008-2009-es igénylési években hibát követett el, hogy nem követelte meg a gazdálkodóktól a tájmegőrzésre vonatkozó uniós előírások betartását. Ahogy akkor is, amikor a 2009-2011. évek folyamán Magyarország nem tekintette a szarvasmarhák nyilvántartási rendszerére vonatkozó uniós szabályok megsértésének azt, ha egy gazdálkodó késedelmesen jelentette be az általa tartott szarvasmarhák számát.

A testület szerint is problémás, hogy a köz- és állategészségügyi előírások kisebb mértékű megsértése esetén Magyarország toleráns volt a gazdálkodókkal. Az uniós mezőgazdasági támogatások nyújtásával kapcsolatos szabálytalanságok vonatkozásában a Törvényszék ezért elutasítja a Magyarország által benyújtott keresetet.

Viszont egy pontban a Törvényszék helyt adott a magyar kifogásnak: nem volt jogsértés, amikor a 2009-2010. igénylési években a földekbe kijutatott szerves trágya környezetre gyakorolt hatásainak értékelése keretében csak akkor követelte meg az értékelést végző ellenőröktől a gazdálkodó által a természetbe kijutatott nitrogénhatóanyag-mennyiség meghatározása céljából készített számítások ismételt elvégzését, ha az ellenőrök kételkedtek a számítások megbízhatóságában, ha azok már eleve határérték-túllépést mutattak. A testület szerint mérlegelési jogkör illeti meg a tagállamokat.