Az előzetes adatok alapján 2010 első félévében kevesebb gyermek született, de a halálozások száma is alacsonyabb volt, mint az előző év azonos időszakában. A havonkénti születésszám egyenetlenül alakult, februárban és márciusban kismértékben emelkedett, a többi hónapban viszont jelentősen csökkent. A csökkenés mértéke különösen májusban és júniusban volt számottevő.

Az év első hat hónapjában összességében 2032-vel - 4,3 százalékkal - kevesebb gyermek született, mint egy évvel korábban. A halálozások száma az első öt hónapban alacsonyabb, júniusban viszont valamivel több volt az előző évinél. Összességében 2009 első hat hónapjához viszonyítva 2108-cal (3,2 százalékkal) kevesebb halálozás történt.


A házasságkötések száma továbbra is csökkenő irányzatot mutat. A 2010 első félévében kötött 14 423 házasság 12,9 százalékkal kevesebb, mint 2009 azonos időszakában.

Ezer lakosra 9,1 élveszületés és 13 halálozás jutott. Mindkettő 0,4 ezrelékponttal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

A házasságkötési arányszám 2,9 ezrelékes értéke 0,4 ezrelékponttal elmaradt az előző évitől. A természetes fogyás 3,9 ezrelékes értéke megegyezik az egy évvel korábbival. 2010 első félévében ezer élveszületésre 4,6 csecsemőhalálozás jutott, ami 0,5 ezrelékponttal kevesebb az előző év azonos időszakához képest.


A születések és a halálozások csökkenésének eredményeként a 2010. január-júniusi természetes fogyás 19 555 fő volt, megközelítette a 2009 első félévit. A nemzetközi vándorlás becsült értékeinek pozitív egyenlege folytán az ország lakossága ténylegesen ennél kisebb mértékben, mintegy 10 000 fővel csökkent. Eszerint a népesség lélekszáma az időszak végén 10 millió 4 ezer fő volt.


A születések és halálozások száma valamennyi régióban csökkent, ennek mértéke azonban különböző. A születések csökkenése Észak-Alföldön (8,2 százalék) és Észak-Magyarországon (6,8 százalék) volt a legjelentősebb, miközben Nyugat-Dunántúlon mindössze 1,1 százalékos visszaesés történt az elmúlt évhez viszonyítva. A halálozások számának mérséklődése Észak-Magyarországon volt a legnagyobb (4,4 százalék) és Nyugat-Dunántúlon a legkisebb (1,3 százalék).


Mindezek következtében 2010 első félévében a régiók közül Észak- és Dél-Alföldön növekedett, Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon jelentősen mérséklődött a természetes fogyás mértéke, Észak-Magyarországon pedig az előző évivel közel azonos volt. A házasságkötések száma valamennyi régióban visszaesett, Észak-Alföldön a leginkább (18,6 százalék) és Közép-Dunántúlon a legkevésbé (9,5 százalék).

QP | Quality Placement