A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2008-ban 809 milliárd forint volt, amit a GDP 3,1 százalékát tette ki - jelentette az MNB. 2008 negyedik negyedévében a nettó finanszírozási igény (584 milliárd forint) a GDP 8,3 százalékát tette ki. Ezek a számok tartalmazzák a MÁV-nak nyújtott támogatást (az éves GDP 0,4 százaléka), amelyet a MÁV Cargo eladása finanszírozott.
Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számításba vett (maastrichti) adóssága 2008 végén a GDP 73,0 százaléka volt (19318 milliárd forint). Az államháztartás nettó tartozása (13589 milliárd forint) a GDP 51,3 százalékát tette ki.

2008 negyedik negyedévében a központi kormányzat finanszírozási igényét (363 milliárd forint) alapvetően hosszú lejáratú külföldi hitelek felvételével fedezte, miközben jelentősen növekedtek a központi bankban elhelyezett betétei és csökkentek a tulajdonosi követelései (tőkekivonás a MÁV-ból a MÁV Cargo értékesítése miatt). A helyi önkormányzatok finanszírozási igényüket (135 milliárd forint) elsősorban a hitelintézeti betéteik csökkentésével, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-tartozásaik és hiteltartozásaik növelésével finanszírozták. A társadalombiztosítási alapok finanszírozási igénye (86 milliárd forint) a Magyar Államkincstártól felvett hiteleik növekedését okozta.A háztartások nettó finanszírozási képessége az előzetes adatok szerint 2008-ban a GDP 0,8 százaléka volt (224 milliárd forint). 2008 negyedik negyedévében a háztartások nettó finanszírozási képessége (448 milliárd forint) a GDP 6,4 százalékát tette ki.

A pénzügyi eszközök esetében a lekötött forintbetétek növekedtek kiugró mértékben és jelentős volt a hosszú lejáratú értékpapírok, a tőzsdei részvények és a nyugdíjpénztári követelések gyarapodása is, miközben a devizabetétek és a befektetési jegyek számottevően csökkentek tranzakciókból eredően. A kötelezettségek esetében továbbra is a hosszú lejáratú devizahitelek felvétele volt a meghatározó, de az előző időszakokhoz képest jelentősen visszaesett a hitelek felvétele. A forint gyengülése következtében a háztartások devizahitel-tartozásainak állománya 860 milliárd forinttal, devizabetéteik és külföldi valuta készletük állománya 97 milliárd forinttal nőtt 2008 negyedik negyedévében a pénzügyi számlák adatai szerint.

QP | Quality Placement