Az ONYF a honlapján pénteken nyilvánosságra hozott közleményében hangsúlyozza: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek jogszabályban meghatározott feladata kizárólag a magánnyugdíjpénztári tagság fenntartásáról szóló személyes nyilatkozat-tételek fogadása és eljuttatása az érintett magánnyugdíjpénztárhoz. Egyben hozzáteszi: nem tart nyilván és nem továbbít, illetve semmilyen eljárásban nem fog felhasználni olyan adatokat, dokumentumokat, amelyek az állami nyugdíjrendszerbe visszalépők döntésének körülményeivel, okaival vagy jogfenntartásával kapcsolatosak. Az ONYF ezt annak kapcsán közölte, hogy a Stabilitás Pénztárszövetség azt javasolta a magán-nyugdíjpénztári tagoknak, hogy jogaik megóvása érdekében használják az általa készített nyilatkozatmintákat, illetve arra hívja fel a magánnyugdíjpénztári tagságukat megszüntető személyeket, hogy lehetséges „igényérvényesítés esetére" az ONYF-hez jogfenntartó nyilatkozatot küldjenek meg. Többen már éltek is olyan igénnyel, hogy az ONYF által előkészített Nyilatkozat nyomtatványt jogfenntartásra irányuló saját nyilatkozattal egészítsék ki, illetve helyettesítsék. Az ONYF álláspontja szerint azonban a hatályos rendelkezések szerint ez a jogfenntartó nyilatkozat nem alkalmas a magánnyugdíjpénztári tagság jövőbeni "helyreállítására". Ugyanis a társadalombiztosítási jogviszonyokat rendező jogszabályok a hatályuk alá tartozó személyek esetében egyéni nyilatkozatoktól függetlenül érvényesülnek. Ezért az ONYF szerint megtévesztő és félrevezető tájékoztatást ad a Stabilitás Pénztárszövetség, amikor arra hívja fel a tagságukat megszüntető személyeket, hogy lehetséges "igényérvényesítés esetére" az ONYF-hez kell megküldeni a jogfenntartó nyilatkozatukat. Az ONYF hangsúlyozza: a magánpénztári tagság fenntartásáról nyilatkozó személyek számára az általa előkészített "Nyilatkozat" tartalmazza a törvényben előírt adatokat, és gyors, egyszerű ügyintézést biztosít a kialakított ügymenet szerint. Kétségtelen tény - jegyzi meg a főigazgatóság közleményében -, hogy a jogszabályok a nyilatkozat megtételére formakényszert nem írnak elő, a Pénztárszövetség által javasolt Nyilatkozat alkalmazását mégsem javasolja az ONYF, mert az abban feltüntetett adószám (helyesen: adóazonosító jel) olyan adat, amit a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek törvényi felhatalmazás hiányában csak az ügyfél írásbeli - jelen esetben jegyzőkönyvben rögzítésre kerülő - felhatalmazása esetén kezelhetnek. Ezzel pedig a nyilatkozat-tételi eljárás hosszadalmasabbá válik - mutatnak rá. Az ONYF az ilyen - jogfenntartó nyilatkozattal ellátott, illetőleg az egyénileg elkészített - nyilatkozatok átvételének kötelezettségére már felhívta a személyes nyilatkoztatást végző nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek figyelmét. A Pénztárszövetség a "Jogfenntartó nyilatkozat"-ot azoknak ajánlotta, "akik az állami nyugdíjrendszerbe való visszatérés mellett döntenek, azonban, ha valóban szabad választásra lenne lehetőségük, nem ezt a kényszerű döntést hozták volna". Aláírója a nyilatkozatban kijelenti, hogy a nyugdíjrendszerbe visszalépése kifejezetten a jogszabályi korlátozásra figyelemmel történt, és ara az esetre, ha az Alkotmánybíróság vagy bármely más szervezet hatályon kívül helyezné vagy megsemmisítené a rendelkezést, jogfenntartással él, és magán-nyugdíjpénztári tagságát a jövőre nézve fenn kívánja tartani. A magán-nyugdíjpénztári tagoknak január 31-ig kell dönteniük arról, hogy a magánkasszánál maradnak, vagy átlépnek az állami rendszerbe. Aki nem nyilatkozik, annak a tagviszonya automatikusan megszűnik március elsején.